Obsah

Aktuální informace k nařizování izolace a karantény

Typ: ostatní | informace
S účinností ode dne 25. října 2021 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne:

 

a) 2. března 2021, č.j.: MZDR 40555/2020-4/MIN/KAN, o nařizování izolace a karantény,
b) 14. června 2021, č.j.: MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN, kterým se mění mimořádné opatření o nařizování izolace a karantény.

 

Od 25. 10. 2021 se bude při nařizování karantény a izolace postupovat dle pokynu hlavní hygieničky ČR č.j.: č.j. MZDR 37994/2021-1/OVZ.

Při nařizování karantén se bude jako doposud individuálně posuzovat míra rizika, protože každý případ má rozdílné okolnosti, například použití ochrany dýchacích cest či situaci ve třídě, rizikové spojování tříd apod.

Nově se upravuje rozhodná doba, ve které je prováděno epidemiologické šetření s cílem identifikovat významné kontakty. U pozitivně testované osoby s příznaky onemocnění se budou dohledávat epidemiologicky významné kontakty 2 dny před začátkem prvních příznaků. U asymptomatické pozitivně testované osoby 2 dny před datem odběru s pozitivním výsledkem vyšetření (laboratorně potvrzeného pozitivního výsledku testu).

Další zásadní změna se týká délky nařízených karanténních opatření.

Karanténní opatření ve smyslu § 2 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, vedoucí k zabránění šíření onemocnění COVID-19, bude nařízeno osobám v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v minimální délce trvání 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Tyto osoby postoupí v rozmezí 5. až 7. dne od zmíněného posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. V případě negativního výsledku  testu a absenci klinických příznaků onemocnění Covid-19 se karanténní opatření nejdříve po 7 dnech od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou ukončí.

Obecně tedy platí, že karanténa může být ukončena následujícím způsobem:

-po minimálně 7 dnech v případě negativního výsledku testu, který byl absolvovaný 5.-7.den od posledního kontaktu a nevyskytují se zdravotní obtíže (návrat do školy nejdříve 8. den)

-po 14 dnech v případě, že se RT-PCR test neabsolvoval (návrat do školy nejdříve 15. den).

 

Mgr. Ivana Lukašíková

Ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín


Vytvořeno: 31. 10. 2021
Poslední aktualizace: 31. 10. 2021 10:21
Autor: Roman Rydval