Obsah

Informace k přípravné třídě 2020/2021

Typ: ostatní | informace
Pro příští školní rok 2020/2021 naše škola připravuje otevření přípravné třídy. Přípravná třída základní školy se zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset  a nejvýše patnáct dětí. Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů.

Hlavní předností přípravné třídy je malý počet žáků, který umožňuje individuální přístup pedagoga. Umístění v budově základní školy umožňuje užší kontakt se základní školou, děti si na prostředí školy zvykají postupně a je tedy větší pravděpodobnost, že odklad zahájení školní docházky splní svůj účel.

Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.

Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo. Děti mají školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Děti se neučí učivo 1. třídy základní školy.

Docházka do přípravné třídy se do povinné školní docházky nezapočítává.

Dítě má následně jisté místo na škole, kde dostalo rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání a rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. K zápisu do první třídy si můžete také vybrat školu podle své volby.

Samotná "výuka" začíná v 8.00 hodin a končí zpravidla v 11.45 hodin.

V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 15.30 hodin. Ranní družina je dětem k dispozici od 6.30 hodin.

Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně - pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.

Svoji vůli přihlásit dítě do přípravné třídy projevíte tím, že si podáte žádost o přijetí. Ta je k vyzvednutí v kanceláři školy a ke stažení na webových stránkách školy.

O zařazení do přípravné třídy je třeba žádat do 10. června 2020. V případě zájmu o zařazení po tomto datu kontaktujte ředitele školy.

 

Mgr. Roman Rydval

ředitel školy


Přílohy

Vytvořeno: 30. 5. 2020
Poslední aktualizace: 17. 6. 2020 11:32
Autor: Roman Rydval