Obsah

Informace k testování žáků 8. a 15. listopadu 2021 a hygienickým opatřením

Typ: ostatní | informace
Informace pro žáky a rodiče z Manuálu MŠMT.

Vstup do budovy

 • Žáci vstupují do budovy, nejsou stanovena žádná pravidla jako v minulosti při organizaci vstupu např. po třídách; použijí roušku nebo respirátor ve společných prostorách.
 • Rodiče do budovy vstupovat nebudou, výjimkou je umožnění asistence u dětí přípravné třídy a žáků 1.-3. ročníku-prostory u šaten 1. stupně v 7.10 hodin. 
 • Rodiče použijí respirátor!
 • Do výsledku testování 8. a 15. listopadu budou mít žáci respirátory či roušky i po příchodu do třídy nasazeny.

Testování

 • Proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 2x po sobě, první test se provede 8. listopadu  a další testování bude 15. listopadu 2021.
 •  
 • Žáci PT, 1.-5. ročníku - testování proběhne 1. vyučovací hodinu od 8.00 hodin ve třídě.
 • Žáci 2. stupně (6.-9. ročník) - testování od 7.40 (příchod do školy do 7.35 hodin), rozdělení na dvě skupiny, posun přestávek po 1. a 2. vyučovací hodině o 10 minut.
 •  
 • Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost (doloží potvrzením, pokud tak již neučinili):  jsou po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
 • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.
 • Dále tito žáci nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně možné ve škole zajistit pro tyto děti a žáky zvláštní hygienické zařízení, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest při pobytu na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo obdobné akci pořádané školou, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru (netýká se dětí a žáků, kteří mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest).
 • Pokud žák nebude přítomen ve škole v době testování (na začátku vyučování), ale dostaví se do výuky později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě, že se dítě/žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Dítě/žák bude testován/o až ve třídě.

Obecné informace

 • Čím se žáci testují: školám jsou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT, odběr z nosu 2,5 cm-SEJOY - video, leták).
 • Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance školy, žáky a jejich zákonné zástupce prostřednictvím systému Edupage a webových stránek školy.
 • Doporučuje se, aby byl pohyb zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, proto daná omezení vstupu do školy.
 • Stravování ve školní jídelně bude organizováno v sektorech a daných časech.
 • Škola dodržuje standardy úklidu.

Příloha: Manuál MŠMT k testování na školách v listopadu 2021


Přílohy

Vytvořeno: 5. 11. 2021
Poslední aktualizace: 5. 11. 2021 08:55
Autor: Roman Rydval