Obsah

Informace k ukončení školního roku

Typ: ostatní | informace
.

Závěr letošního školního roku proběhne podobně jako každý rok. Všichni žáci si budou moci v úterý 30. června vyzvednout ve škole vysvědčení. Nově příchozí ale budou muset doložit čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které odevzdají třídnímu učiteli.

Do pondělí 29. června pokračuje činnost školních skupin 1. stupně ve stávajícím režimu. Činnost školních skupin 2. stupně byla ukončena  ve čtvrtek 25.6.

 

Předávání vysvědčení:

Pro všechny ročníky proběhne v úterý 30. června od 8:00 do 8:45 hod v kmenových třídách.

Všichni žáci, kteří nenavštěvovali školní skupiny a vzdělávali se pouze distančně, musí mít s sebou v tento den aktuální čestné prohlášení o bezinfekčnosti a roušku.  Pokud nebudou mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení, přijdou do kanceláře školy, kde jim bude vysvědčení vydáno.

Děti z 1. stupně mohou v tento den ještě využít hlídání ve školní skupině do 15:00 hodin. Ostatní žáci odchází ihned po rozdání vysvědčení domů.

Oběd bude vydáván od 11:00 do 12:00 hodin pouze pro děti navštěvující školní skupiny. Ve školní jídelně budou dodržována platná hygienická nařízení.

Žáci, kteří nebudou v tento den ve škole přítomni, si mohou následně od 1. července vyzvednout vysvědčení v úředních hodinách v kanceláři školy.

Stále platí zvýšená hygienická opatření – zejména povinnost nošení roušek ve školních budovách, dezinfekce rukou apod. Podmínkou vstupu žáka do školní budovy je odevzdaný formulář o bezinfekčnosti. Platí přísný zákaz vstupu osob s příznaky virového onemocnění.

Možné změny s ohledem na aktuální epidemickou situaci vyhrazeny.

 

Mgr. Roman Rydval

ředitel školy


Příloha

Vytvořeno: 25. 6. 2020
Poslední aktualizace: 25. 6. 2020 13:46
Autor: Roman Rydval