Obsah

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Typ: vzdělávání | ostatní | informace
Zápis bude probíhat v souladu s vydaným pokynem MŠMT „Zápisy do základních škol pro školní rok 2021/2022.“

 

Vzhledem k současné situaci bude obsahovat pouze povinnou formální část (tj. odevzdání příslušné dokumentace) bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro seznámení s 1. třídou a přípravnou třídou se můžete podívat na video.

Organizace zápisu na naší škole je následující:

Proběhne v termínu od 7. 4. do 21. 4. 2021.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení a o výsledku budete informování dle registračních čísel prostřednictvím webové stránky školy a na vstupních dveřích do areálu školy. Registrační číslo Vám bude sděleno e-mailem nebo prostřednictvím telefonního čísla, které uvedete v zápisním listu/přihlášce, v případě on-line registrace již bude uvedeno na zápisním listu/přihlášce.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 3. května 2021.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby písemně doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Pro zápis využijte jednu z možností:

1. Pomocí on-line formuláře v době od 7.4. do 21.4.2021.   Odkaz na on-line formulář. Dále postupujte podle pokynů v potvrzujícím e-mailu.

2. Osobně během úředních hodin každé pondělí a středu  od 9.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin.  Formuláře si  můžete vyzvednout ve vstupním atriu školy, vyplnit na místě nebo si je stáhnout (viz odkazy níže). 

3. Zasláním vyplněné žádosti do datové schránky školy: q4qmj45

4. Zasláním vyplněné žádosti podepsané elektronickým podpisem na e-mail školy: info@zsbb.cz

5. Zasláním doporučeně poštou na adresu školy: Základní škola Brumov-Bylnice, Družba 1178, Brumov-Bylnice, 763 31 , žádost vlastnoručně podepište.

Dále je nutno k žádosti doložit kopii rodného listu, která bude po ověření vámi uvedených údajů skartována.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. 

Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí. 

Jestliže dosud nemáte k dispozici doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, zašlete žádost bez těchto dokumentů a dodejte je ihned, jakmile je obdržíte, nejpozději do 30. dubna 2021.

Následně bude o těchto žádostech rozhodnuto a budete vyzváni k převzetí rozhodnutí o udělení odkladu školní docházky.

Žádost o odklad povinné školní docházky spolu se všemi potřebnými dokumenty je potřeba dodat do školy do 30.4. 2021.

Pro případné dotazy volejte na tel. číslo: 739 312 383

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám i dětem hodně úspěchů a pevné zdraví.

 

Mgr. Roman Rydval

ředitel školy


Přílohy

Vytvořeno: 19. 3. 2021
Poslední aktualizace: 26. 3. 2021 08:40
Autor: Roman Rydval