Obsah

Informace pro rodiče žáků a žáky 2. stupně - 6. - 8. ročníku-organizační pokyny

Typ: ostatní | informace
.

Organizační pokyny:

- výuka pro skupiny 6. A, 7. A, 8. A+B a 8. B bude probíhat ve dnech pondělí a středa

- výuka pro skupiny 6. B, 6. C, 7. B, 7. A+B bude probíhat ve dnech úterý a čtvrtek

- skupina 8. A+B má navíc výuku i v úterý 

- skupina 8. B má navíc výuku i ve čtvrtek

 

Rozvrh hodin jednotlivých skupin je zde.

 

Vstup do budovy školy v pondělí 8.6.2020

- žáci 6. A, 7. A, 8. A+B a 8. B přijdou v čase od 7.40 do 7.55 před hlavní vchod do školy a zařadí se k třídnímu učiteli nebo zastupujícímu vyučujícímu své skupiny (7. A - Mgr. P. Kozubíková)

- žák odevzdá podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem, bez tohoto dokumentu nebude do školy vpuštěn

Škola bude v dalších výukových dnech pro žáky těchto skupin otevřena v čase od 7.35 do 7.55 hodin. Žáci budou do budovy školy vstupovat průběžně, plynule se přesunou do šaten a následně do své určené třídy.

 

Vstup do budovy školy v úterý 9.6.2020

- žáci 6. B, 6. C, 7. B, 7. A+B  přijdou v čase od 7.40 do 7.55 před hlavní vchod do školy a zařadí se k třídnímu učiteli nebo zastupujícímu vyučujícímu své skupiny (7. A+B - Mgr. J. Častulík)

- žák odevzdá podepsané čestné prohlášení s aktuálním datem, bez tohoto dokumentu nebude do školy vpuštěn

Škola bude v dalších výukových dnech pro žáky těchto skupin otevřena v čase od 7.35 do 7.55 hodin. Žáci budou do budovy školy vstupovat průběžně, plynule se přesunou do šaten a následně do své určené třídy.

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Během přítomnosti žáků přípravné třídy, 1. stupně a 2. stupně budou do konce školního roku ve škole dodržovány pokyny MŠMT a MZ k ochraně zdraví a požadavky vyplývající ze školských, hygienických a dalších předpisů.

 

Žáci si přinesou s sebou

- na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

- svačinu a pití

- čip na oběd

- přezůvky (pokud si je odnesli domů)

- věci pro výuku: psací potřeby a blok na psaní, učebnice a pracovní sešity, sešity, do ČJL pouze mluvnici, žákovskou knížku-vše se týká předmětů M, ČJL a AJ

 

Obědy

Na oběd mohou chodit pouze žáci přítomní ve škole, prosíme o provádění plateb a objednávání či rušení obědů přes internet. Obědy si žáci nebo jejich zákonní zástupci objednávají sami a pouze na dny, kdy jsou ve škole. Objednávkový terminál v jídelně bude v provozu po dobu výdeje obědů.

Jen v nutných případech (platba v hotovosti) vstupujte do školní jídelny v pracovní dny v době od 7.00 do 8.00 hodin. Vstup je ze dvora základní školy směrem od řadovek z ulice Říky.

 

Způsoby předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků

Zákonní zástupci jsou povinni řádně omlouvat přihlášené žáky do školních skupin telefonicky do kanceláře školy nebo zasláním písemné omluvenky na email školy: info@zsbb.cz nebo na email vyučujícího jejich skupiny.

Plánovaný odchod žáka bez doprovodu zákonného zástupce v průběhu činnosti školní skupiny (návštěva lékaře apod.) – zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost předem telefonicky do kanceláře školy nebo prostřednictvím emailu školy nebo na email vyučujícího jejich skupiny.

 

Veřejná autobusová doprava

Od 25.května jsou opět v provozu všechny školní spoje.


Přílohy

Vytvořeno: 5. 6. 2020
Poslední aktualizace: 7. 6. 2020 10:26
Autor: Roman Rydval