Obsah

Informace pro žáky 1. stupně + přípravné třídy a jejich rodiče

Typ: ostatní | informace
Od pondělí 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně (1.-5. ročník) + přípravné třídy ve škole. Distanční (dálková) výuka bude probíhat i nadále stejným způsobem.

Vážení rodiče,

Základní škola Brumov-Bylnice bude zajišťovat vzdělávací aktivity pro přihlášené žáky 1. stupně a přípravné třídy.
Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Přihlášku ke vzdělávacím aktivitám si můžete stáhnout v příloze níže nebo vyzvednout ve vstupním atriu školy v době úředních hodin. Zároveň Vám bude zaslána třídním učitelem na e-mail.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku doručte co nejdříve, nejpozději do 18.5.2020 jedním z následujících způsobů:

- do e-mailu třídnímu učiteli

- do schránky u vchodu do budovy školy

- do kanceláře školy v době úředních hodin

Pozdější přihlášení nebude možné.

 

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud to bude možné, vytvoří se skupiny z žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.

Rozdělení do skupin bude zveřejněno v termínu 19. – 22. 5. 2020 u hlavního vchodu do budovy školy a zároveň bude zasláno e-mailem rodičům.

Prosíme, abyste nás nekontaktovali ohledně přání zařadit dítě ke konkrétnímu pedagogickému pracovníkovi, není možné na toto brát z mnoha důvodů zřetel. Naše personální kapacity jsou omezeny.

Výuka bude organizována v blocích:

Ranní blok: 8:00 – 11:45 

Oběd: 11:45 až 13:30

Dle rozpisu skupin za dodržení hygienických podmínek pro stravování, pouze pro žáky účastnících se vzdělávacích aktivit ve škole (v případě zájmu se musí oběd přihlásit obvyklým způsobem).

S ohledem na množství přihlášených žáků a možností personálu, budeme zvažovat jednu ze dvou variant: vydávání obědů nebo studené obědové balíčky.

Odpolední blok: 11:45 – 15:30

Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. 

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Ranní družina nebude poskytována.

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle kritérií, která předem stanovil.

Stanovená kritéria pro přijetí:

1. upřednostníme žáka, jehož rodiče pracují v rámci IZS nebo jako pracovníci zdravotnických zařízení (uveďte do přihlášky)

2. upřednostníme žáka, který má sourozence na 1. stupni + v PT ZŠ Brumov-Bylnice (uveďte do přihlášky)

3. nižší věk dítěte

4. los

 

Organizační informace:

1. povinnost podepsat čestné prohlášení-viz příloha, (možnost si jej vyzvednout ve vstupním atriu školy)

originály budou vybírány před vstupem do školy dne 25. 5. 2020, bez podepsaného prohlášení nebude umožněn vstup do budovy školy

 

2. každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky (zákonný zástupce zodpovídá za jejich pravidelnou nezbytnou dezinfekci)

 

3. provozní doba školy

dle rozvrhu skupin

bude zaslána do emailu rodičům a žákům do 22. 5. 2020

 

4. způsob omlouvání žáků

Zákonní zástupci jsou povinni řádně omlouvat přihlášené žáky do školních skupin telefonicky do kanceláře školy nebo zasláním písemné omluvenky na email: info@zsbb.cz

tel.: 577 331 446, 739 312 383

 

5. provoz školy a hygienická opatření

viz příloha níže

 

Upozornění pro žáky dojíždějící do školy autobusem

V tuto chvíli autobusový dopravce ani Zlínský kraj neví, jestli budou autobusy od 25.5.2020 jezdit nadále podle prázdninového harmonogramu nebo bude zaveden harmonogram platný během školního roku. O případné změně Vás budeme informovat.

 

Docházka není povinná.

 

Přihláška k účasti ve školní skupině

Čestné prohlášení, které musí podepsat zákonný zástupce před nástupem dítěte do školy

Podstatné informace k organizaci školních skupin-provoz školy a hygienická optření


Přílohy

Vytvořeno: 7. 5. 2020
Poslední aktualizace: 20. 5. 2020 12:11
Autor: Roman Rydval