Obsah

Informace ze školní jídelny

Typ: školní jídelna | ostatní | informace
Platba stravného na měsíc leden.

Stravné na měsíc leden můžete uhradit  bezhotovostně na účet č. 2500148043/2010, variabilní symbol je evidenční číslo žáka – strávníka nebo v hotovosti u vedoucí školní jídelny paní Janíčkové v pracovní dny od 7.00 do 13.00 hodin.

Cena stravného:

žáci 7 -10 let       19 x 27,-       513,-

žáci 11-14 let      19 x 28,-      532,-

žáci 15 a více       19 x 29,-      551,-

 

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd

 

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žák v karanténě má také nárok na dotovaný oběd. Jídlo si může přijít vyzvednout pouze osoba, na kterou se karanténa nevztahuje. Výdej takových obědů bude probíhat jen ve stanovený čas. Osoba, která bude oběd vyzvedávat, vstupuje do jídelny bočním vchodem z ulice Říky a dostane oběd do jídlonosiče.

Žáci i zaměstnanci školy a cizí strávníci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

 

Vstup do školní jídelny pro žáky na distanční výuce, rodiče a cizí strávníky (platby, objednávky, obědy) je umožněn pouze ze dvora základní školy (z ulice Říky, od „řadovek“).

Žádáme všechny, aby při vstupu do jídelny použili dezinfekci a dodržovali aktuálně platná základní hygienická opatření.

 

Děkujeme za pochopení.


Vytvořeno: 28. 12. 2020
Poslední aktualizace: 30. 12. 2020 10:48
Autor: Roman Rydval