Obsah

Na světě nejsi sám

Typ: ostatní
Dne 17. 3. se žáci 3. ročníku zúčastnili on-line přednášky na téma „Na světě nejsi sám“.

Lektorka p. Pavla Sutton hovořila s dětmi o rozvoji zdravého sebevědomí, o zvládání negativních emocí (hněv, závist), o rozvoji zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí, o ochraně životního prostředí. Věnovala se také prevenci sociálně-patologických jevů (šikana, kyberšikana), reagovala na zkušenosti dětí a řešila s nimi konkrétní situace z dané oblasti.

Mgr. Hana Kulíšková


Vytvořeno: 18. 3. 2021
Poslední aktualizace: 18. 3. 2021 21:28
Autor: Marie Fojtíková