Obsah

Nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů pro školní rok 2020/2021

Typ: ostatní | informace
Volitelné předměty jsou zařazeny v 7. – 9. ročníku. Žák je povinen navštěvovat jeden volitelný předmět v rozsahu 1 hodiny týdně, přihlášky odevzdávají žáci svým třídním učitelům.

Nabídka povinně volitelných předmětů:

1. Praktika z přírodopisu (7. ročník)

2. Sportovní výchova (7. - 8. ročník)

3. Ruský jazyk (7. - 8. ročník)

4. Praktika z chemie  (8. ročník)

5. Finanční gramotnost (9. ročník)Nabídka nepovinných předmětů:


1. Náboženství


Do nepovinného předmětu NÁBOŽENSTVÍ se žáci přihlašují na farním úřadu nebo třídním učitelům.Klasifikace volitelných a nepovinných předmětů na vysvědčení:
Volitelné předměty
jsou zařazeny na první stranu vysvědčení a započítávají se do průměru z něhož se určuje prospěch žáka - prospěl(a) s vyznamenáním - prospěl(a) - neprospěl(a).

Nepovinné předměty jsou zařazeny na druhou stranu vysvědčení a do celkového prospěchu se nezapočítávají.
Docházka do nepovinného předmětu, do něhož se žák přihlásil, je pro něj po celý školní rok povinná.

Mgr. Roman Rydval

 


Přílohy

Vytvořeno: 5. 6. 2020
Poslední aktualizace: 5. 6. 2020 10:29
Autor: Roman Rydval