Obsah

Návrat žáků přípravné třídy, 1. a 2. ročníku do školy

Typ: vzdělávání | ostatní | informace
Od středy 18.11.2020 je umožněn žákům přípravné třídy, 1. a 2. ročníku návrat do školy na prezenční výuku.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.  Příchod žáků ke školní budově organizujte v čase 7:35 až 7:55. Po desinfekci rukou ve vstupním atriu žáci odchází do šaten a poté ihned do tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Roušku si mohou sundat při jídle (svačina, oběd). Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Výuka náboženství bude zatím probíhat distančním způsobem.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Školní družina bude fungovat. Ranní družina bude od 6:30 do 7:45. Odpolední družina je do 15:30 hodin.

Rozdělení oddělení školní družiny 

Přípravná třída - Sudická P. - děti budou v místnosti školního klubu 

1. A - ŠD4 - Bačová H.

1. B - ŠD3 - Černíčková A.

2. A - ŠD5 - Lysáková J.

2. B - ŠD1 - Dorňáková K.

2. C - ŠD2 - Pastierčinová L.

 

Provoz školní jídelny

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti v době od 11:45 do 13:30. Ostatní žáci na distanční výuce a zaměstnanci školy  si mohou stravu odebrat v čase 13:30 - 14:00 hodin.

Je nutné dodržet rozestupy mezi stoly, maximální počet osob u stolu a další hygienická nařízení.  Vařit se bude jeden druh obědu. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

 


Vytvořeno: 15. 11. 2020
Poslední aktualizace: 15. 11. 2020 14:33
Autor: Roman Rydval