Obsah

Повідомлення про організацію та терміни зарахування до 1 класу на 2023/2024 навчальний рік для іноземців, яким надано тимчасову охорону в Чеській Республіці.

Typ: ostatní
Oznámení o organizaci a termínech zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

Organizace přijímacího řízení ohledně přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do Základní školy Brumov-Bylnice, okres Zlín pro cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana.

V souladu se zněním zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace stanovuji termín konání zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 a to na:

středu 12. 4. 2023 od 15.30 do 17.00 hodin.

V tomto termínu může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana od 24. 2. 2022. Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se týká dětí narozených od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku. Zápis proběhne s osobní přítomností v budově základní školy, Družba 1178, Brumov-Bylnice, 763 31.

українська

 Організація процедури прийому дітей до початкової освіти на 2023/2024 навчальний рік до початкової школи Брумова-Бильніце, район Злін для іноземців, яким у Чеській Республіці надано тимчасову охорону.

 Відповідно до Закону № 67/2022 Зб., Про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спровокованим вторгненням військ Російської Федерації, термін проведення зарахування до 1 класу на 2023/2024 навчальний рік встановлюю, а саме:

 Середа 12. 4. 2023 з 15.30 до 17.00.

 У цей термін може подати заявку тільки іноземець, якому в Чехії було надано тимчасовий захист від 24. 2. 2022 рік. Зарахування до початкової освіти на 2023/2024 навчальний рік стосується дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року до 31 серпня 2017 року, та дітей з відстрочкою навчання за минулий навчальний рік. Зарахування відбудеться з особистою присутністю в будівлі початкової школи, Дружба 1178, Брумов-Бильніце, 763 31.

 

Žádost o přijetí dítěte CZ-UKR / Заявка на усиновлення дитини CZ-UKR (280.45 kB)

Žádost o odklad PŠD CZ-UKR / Заявка на відстрочення ПШД CZ-UKR (220.05 kB)


Přílohy

Vytvořeno: 26. 3. 2023
Poslední aktualizace: 26. 3. 2023 9:11
Autor: Roman Rydval