Obsah

Prevence hrou aneb Aktivity pro podporu dobrých vztahů

Typ: ostatní
4 14. 11. 2023 – 8. B – Přednáška R-Ego

Co jiného v životě ovlivňuje a podporuje rozvoj dítěte výrazněji než mezilidské vztahy? Skrze vztahy může člověk nalézat sám sebe a své místo v lidském společenství. Na počátku života je dítě závislé na svém bezprostředním okolí, tj. na rodině. Dalším významným prostředím je především škola, kde by se dítě mělo vzdělávat a učit se nejen povinnostem a řádu, ale také soužití s ostatními dětmi.

Dlouhodobá zkušenost v oblasti prevence ukazuje, že pomáhat dětem, aby uměly lépe navazovat kontakty s ostatními, je velmi důležité. Dnešní společnost je totiž mimo jiné výrazně orientovaná na výkonnost a úspěch, což se často promítá do výchovy v rodině, ale i do školní práce. To může být u některých žáků zdrojem stresu a frustrace, protože nemají uspokojeny základní potřeby, které lze naplnit pouze prostřednictvím mezilidských vztahů.

I když nemůže být rodinné prostředí nahrazeno přístupem školy, je nesmírně důležité žáky učit, aby vztahu k lidem přikládali velký význam, uměli ve vztahu k druhým volit správná slova, projevovat emoce a vyslovovat své názory. Učení zaměřené na dobré mezilidské vztahy přináší blízkost a radost.

To se potvrdilo např. při aktivitách, které mapovaly silné stránky dětí a zároveň posilovaly jejich pozitivní motivaci. Podporovaly vnímavost a důvěru ke spolužákům a umožňovaly navázání vzájemného kontaktu mezi všemi žáky ve třídě.

Pro splnění úkolů byla nutná vzájemná pomoc a důvěra, ale hlavně tolik potřebná spolupráce.

Aktivity byly prospěšné pro všechny žáky, ale zvláště přínosné byly především pro ty, kteří se potýkají se školním neúspěchem, vnitřní nejistotou a obtížemi v chování.

Osmáci naplno prožili moc příjemné dvě vyučovací hodiny a nakonec z úst lektorky zazněla směrem k žákům pochvala a otázka, jestli by to takhle mohlo fungovat i v ostatních běžných dnech při normální výuce.

Děkujeme.

 

Mgr. Věra Vančuříková

1

2

3

5

6


Vytvořeno: 15. 11. 2023
Poslední aktualizace: 15. 11. 2023 21:33
Autor: Marie Fojtíková