Obsah

Projekt EDISON – zahraniční studenti na naší škole 7. 10. – 11. 10. 2019

Typ: ostatní
Od roku 2012 se naše škola pravidelně zapojuje do projektu EDISON,

jehož cílem je seznámit se s jinými zeměmi, jejich kulturou, mentalitou a způsobem života. Mimo jiné se tímto projektem snažíme vzbudit u dětí zájem a snahu o dorozumění se v anglickém jazyce a samozřejmě o zpestření výuky cizích jazyků. Jedná se o to, že zahraniční studenti, kteří jsou ubytovaní v rodinách našich žáků, chodí do hodin angličtiny, popřípadě občanské výchovy či jiných předmětů, a představují sebe, svou zemi a svou kulturu. Po vyučování probíhá takzvaný afterschool programme, kterého se mohou naši žáci účastnit a podílet se na něm, i když nikoho neubytovávají. Program tvoříme vždy podle zájmu a v závislosti na roční době a počasí. Pro některé žáky se taková akce může stát nezapomenutelnou zkušeností a zážitkem (zejména, pokud se žák a jeho rodina stane na týden hostitelskou rodinou), z něhož čerpají ještě dlouho poté, a některé to dokonce „nakopne“ ke studiu jazyka.  Jiní tuto akci přejdou bez většího zájmu a ani se třeba doma nepochlubí, že se ve škole něco zajímavého děje.

V minulých letech jsme mívali 4 až 8 zahraničních stážistů a nikdy nebyl problém najít vhodnou hostitelskou rodinu pro každého stážistu, někdy se dokonce ani nedostalo na všechny, kteří chtěli někoho ubytovat. Letos poprvé se stalo, že nebyl zájem a ochota ze strany žáků (a potažmo rodin) studenty ubytovat. Ano, chápu, že ne každý má odvahu a možnost poskytnout stravu a ubytování. Někdo má strach z jazykových či kulturních bariér. A také vím, že je to náročné na organizaci chodu domácnosti, a prosím, kdo jste dočetli až sem, nerozčilujte se, je to pouhé konstatování; konstatování faktu, že u dětí mizí ochota udělat něco nad rámec svých povinností a vynaložit energii navíc, mizí ochota uskromnit se, slevit ze svého zažitého pohodlíčka. A tak oba stážisté našli útočiště v rodinách učitelů…V duchu si kladu otázku, zda budeme v tomto projektu pokračovat, zda mám vynakládat čas a úsilí na přípravu a organizaci programu.

Letos jsme na naší škole od 6. 10. do 13. 10. přivítali studenta e-marketingu z Jordánska a studentku kulturních věd z Ruska, takže kromě angličtiny zaznívala i ruština. Kromě hodin angličtiny byli i v hodině občanské výchovy a kroužku anglické konverzace, kde jsme neformálně diskutovali o běžném životě mladých lidí v Jordánsku a Rusku, srovnávali životní úroveň a postoje studentů. V hodině výtvarné výchovy si žáci vyslechli povídání na téma secese.  Na odpolední program s námi chodilo 5 - 7 žáků. Někteří jen poslouchali, někteří se snažili i zapojit do konverzace. Naši hosté si během týdne prohlédli školu, zjistili, jak u nás probíhá výuka, jak tráví děti čas po vyučování ve školním klubu, a využili možnosti zaplavat si ve školním bazéně. Navštívili Zlín, byli v kině, prohlédli si hrad Brumov a muzeum, vyšli ke kapličce Cyrila a Metoděje, prohlédli si naše městečko, zahráli si bowling, společně jsme si ve školní kuchyňce připravili bramboráky a drobenkový koláč a o víkendu navštívili koncert ve Valašských Kloboukách.

Věřím, že se naši hosté cítili v Brumově-Bylnici dobře a že si odvezli do svých domovů pěkné vzpomínky. A také doufám, že až jednou naše děti (myslím tím své vlastní děti i naše žáky) budou cestovat a poznávat svět, potkají lidi ochotné a vstřícné.

Ilona Bařinková


Vytvořeno: 2. 11. 2019
Poslední aktualizace: 2. 11. 2019 22:15
Autor: Vladimír Fojtík