Obsah

Rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy

Typ: ostatní
.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy

Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, v zastoupení ředitelem školy, Mgr. Romanem Rydvalem, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 47, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a podle § 67, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve správním řízení o žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy ve školním roce 2019/2020 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy byli přijati do přípravné třídy ve školním roce 2019/2020 v Základní škole Brumov-Bylnice, okres Zlín uchazeči s tímto registračním číslem:

PT   1/19

PT 12/19

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín.

 

Seznam je zveřejněn v termínu od 21. června do 8. července 2019.

                                                                                                                

Mgr. Roman Rydval

     ředitel školy


Vytvořeno: 21. 6. 2019
Poslední aktualizace: 21. 6. 2019 09:08
Autor: Roman Rydval