Obsah

Rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy

Typ: ostatní | informace
.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy

Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín, v zastoupení ředitelem školy, Mgr. Romanem Rydvalem, jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s § 47, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a podle § 67, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve správním řízení o žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy ve školním roce 2020/2021 takto:

 

Na základě posouzení a vyhodnocení žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy byli přijati do přípravné třídy ve školním roce 2020/2021 v Základní škole Brumov-Bylnice, okres Zlín uchazeči s tímto registračním číslem (stejné jako u zápisu):

 

V5APW

Z5KBJ

19ADE

PZ9D4

00HTA

HSD23

UV61K

DR8K5

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Brumov-Bylnice, okres Zlín.

 

Seznam je zveřejněn v termínu od 17. června do 2.  července 2020.

                                                                                                                

Mgr. Roman Rydval

ředitel školy


Vytvořeno: 17. 6. 2020
Poslední aktualizace: 17. 6. 2020 13:03
Autor: Roman Rydval