Obsah

Termín odevzdání přihlášek do ŠD pro školní rok 2022/2023

Typ: ostatní | informace
Vážení rodiče,

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině.

Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí žáků k zájmovému vzdělávání ve školní družině, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce a řádně vyplněné přihlášky. Vyplnění přihlášky neznamená přijetí žáka do školní družiny. Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 134 žáků.

Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí žáka do školní družiny je vyšší než umožňuje celková kapacita, rozhoduje ředitel školy o přijetí žáka na základě následujících kritérií:

 

I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

II. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené kapacity ŠD-134.

III. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel na základě těchto kritérií:

1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o ŠD z přípravné třídy,  1. ročníku a 2. ročníku.

2.  Zájemci o ŠD z 3. - 5. ročníku budou přijímáni do naplnění kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni žáci daného nižšího ročníku. V případě nedostatku míst pro žáky tohoto ročníku, rozhodne o jejich přijetí los.

3. Žáci 1. stupně, kteří nebudou přijati z důvodu naplnění kapacity do ŠD, mohou být přijati do školního klubu (ŠK) do naplnění jeho kapacity při splnění těchto kritérií:

Nejdříve budou přijati dojíždějící žáci z místa bydliště Svatý Štěpán, Sidonie, Valašské Klobouky, Štítná nad Vláří.

Ostatní zájemci vzestupně od nejnižšího ročníku, o jejich přijetí rozhodne los.

 

Aktivity ŠK pro tyto žáky budou probíhat do 14:00 hodin.

 

Mgr. Roman Rydval

ředitel školy

 

Termín pro odevzdání přihlášek je do 3. 6. 2022.

 

 


Vytvořeno: 30. 5. 2022
Poslední aktualizace: 30. 5. 2022 07:43
Autor: Roman Rydval