Obsah

 

Stránky tříd pro zadávání domácích úkolů a dalších informací.

Vážení rodiče a žáci,
domácí úkoly a další informace ke vzdělávání budou průběžně zveřejňovány na webové stránce Domácí úkoly. Podrobnější informace a individuální konzultace budou probíhat prostřednictvím emailů. Kontaktní emaily třídních učitelů a dalších pedagogických pracovníků jsou uvedeny na stránce Domácí úkoly.

 

Vážení rodiče a žáci,

domácí výuku je možné doplnit využíváním výukových portálů a interaktivních učebnic, popř. vysíláním vzdělávacích pořadů České televize na programech ČT1 a ČT2.

 

ČT1 - Škola doma - příprava na přijímací zkoušky (Út a Čt od 14 hodin). Více na www.ceskatelevize.cz/skoladoma

ČT2 - UčíTelka - pro žáky 1. stupně (Po-Pá od 9 do 12 hodin, po 30 minutách na každý ročník). Každý den bude jeden předmět. Více na www.ceskatelevize.cz/ucitelka

ČT2- Odpoledka - pro žáky 2. stupně (Po-Pá od 12 hodin). Pořady jsou zaměřeny na fyziku, přírodopis, dějepis, zeměpis.  Více na www.ceskatelevize.cz/odpoledka

 

Interaktivní učebnice:

Nová škola, s.r.o.   odkaz na Interaktivní učebnice

Fraus, s.r.o.    odkaz na Interaktivní učebnice

Nová škola - DUHA, s.r.o.   odkaz na Interaktivní učebnice

Nakladatelství TOBIÁŠ a společnost FreeTech Services   odkaz na Interaktivní aplikaci

Jazyky-online.info   odkaz na webové stránky