Obsah

Organizace školního roku


Organizace školního roku 2018/2019


Zahájení školního roku:

pondělí 3. září 2018 v 8:00 hodin (podle počasí - škol. nádvoří 1. stupně ZŠ nebo třídy)

 

Pedagogické rady:

8. 11. 2018 (čtvrtek), 24. 1. 2019 (čtvrtek),  11.4.2019 (čtvrtek), 24. 6. 2019 (pondělí), 25.6.2019 (úterý)

 

Třídní schůzky s žáky a rodiči - konzultační dny o prospěchu a chování žáků - vždy v úterý:

13. 11. 2018 - 14:30-14:45 h  tř. schůzky, 14:45-17:30 h prospěch a chování

16. 4. 2019 - konzultační den o prospěchu a chování, 14:30 - 17:30 h

 

Konzultační dny (hodiny) pedagogických pracovníků:

stanoví individuálně vyučující, jsou uvedeny v žákovských knížkách

Konzultační dny (hodiny) výchovného poradce:

Mgr. Rudolf Ritter (II. st.): čtvrtek 8-9 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

Konzultační dny (hodiny) pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Mgr. Zuzana Šatková (I. st.): pondělí 14-15 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

 

Informace výchovného poradce rodičům k přijímacímu řízení na SŠ: 

5. 12. 2018 (st)

Den otevřených dveří pro budoucí žáky 1. ročníku před zápisem:

6. 3. 2019 (středa)

Zápis do 1. třídy ZŠ Brumov-Bylnice:

3. 4. 2019 (středa)

 

Přijímací zkoušky na SŠ:

12. - 28. 4. 2019 (PZ na všech SŠ bez talent. zkoušky, pro čtyřleté obory vzdělávání)

2. - 15. 1. 2019 (talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou)

15. - 31. 1. 2019 (talentové zkoušky na konzervatořích)

Termín odevzdání přihlášek do oborů s talent. zkouškou (zodpovídají rodiče):

30. 11. 2018

Termín odevzdání přihlášek žáka řediteli SŠ (zodpovídají rodiče):

1. 3. 2019

 

Volitelné a nepovinné předměty - zařazování žáků pro příští školní rok:

21. - 31. 5. 2019

Lyžařský výcvikový kurz žáků 5. ročníku:

podle vhodných sněhových podmínek - Mgr. J. Trčka

Sportovně - turistický kurz žáků 7. ročníku:

20. - 21. červen a 24. - 25. červen 2019, J. Svitálek

Fotografování tříd:

23. květen 2019, Mgr. M. Fojtíková

Školní ples:

8. února 2019, ve spolupráci se SRPŠ

 

Vysvědčení:

  • 31. ledna 2019  (čtvrtek)  -   I. pololetí
  • 28. června 2019 (pátek)   -  II. pololetí

Prázdniny:

  • podzimní: 29. - 30. října 2018 (pondělí-úterý)
  • vánoční : 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 (sobota-středa)
  • pololetní: 1. února 2019 (pátek)
  • jarní: 25. 2. - 3. 3. 2019 (platí pro Zlínský kraj)
  • velikonoční: 18. - 19. dubna 2019 (čtvrtek - pátek)
  • hlavní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2019 (sobota - neděle)

Volné dny:

28. 9. 2018 (pá), 22. 4. 2019 (po), 1. 5. 2018 (st), 8. 5. 2018 (st)