Obsah

Volitelné předměty


Volitelné a nepovinné předměty ve školním roce 2018/19

 

  Předmět Vyučující Třída/
skupina
Žáci Hodin týdně  Rozvrh
1. Výpočetní technika R. Ritter 7. A, B 8 1 Středa 6. hodina
2. Chemicko-přírodopisná  praktika M. Macháčová 8. A, B 18 1 Úterý 6. hodina
3. Ruský jazyk M. Tomášková 8. A, B 9 1 Úterý 6. hodina
4. Ruský jazyk M. Tomášková 7. A, B 22 1 Středa 6. hodina
5. Finanční gramotnost R. Rydval 9. A 26 1 Středa 14:05 - 15:35(sudý t.)
6. Finanční gramotnost R. Rydval 9. B 27 1 Středa 14:05 - 15:35(lichý t.)
7. Sportovní výchova J. Svitálek 7. A, B 13 1 Středa 6. hodina
8. Sportovní výchova J. Svitálek 8. A, B 13 1 Úterý 6. hodina
9. Výpočetní technika M. Pinďák 8. A, B 14 1 Středa 6. hodina

Nepovinné předměty ve školním roce 2018/19
  Název Vyučující Skupiny Žáci Hodin týdně Rozvrh
1. Náboženství A.Ptáčková 1. A 21 1 Pondělí 6. h
2. Náboženství A.Ptáčková 1. B 16 1 Čtvrtek 6. h
3. Náboženství A.Ptáčková 2. A 20 1 Pondělí 5. h
4. Náboženství A.Ptáčková 2. B 19 1 Pátek 5. h
5. Náboženství O. Richard 3. A 18 1 Středa 6. h
6. Náboženství O. Richard 3. B 17 1 Čtvrtek 6. h
7. Náboženství A.Ptáčková 4. A/B 15 1 Úterý 6.h
8. Náboženství A.Ptáčková 4. C/B 11 1 Středa 6.h
9. Náboženství A.Ptáčková 5. A/B 11 1 Úterý 7.h
10. Náboženství A.Ptáčková 5. B/C 16 1 Pátek 6.h
11. Náboženství A.Ptáčková 6. A/B 18 1 Pondělí 7.h
12. Náboženství A.Ptáčková 7. A/B 16 1 Čtvrtek 7.h
13. Náboženství A.Ptáčková 8. A/B 14 1 Středa 7.h
14. Náboženství O. Richard 9. A/B 15 1 Čtvrtek 7.h