Obsah

Organizace školního roku


Organizace školního roku 2019/2020


Zahájení školního roku:

pondělí 2. září 2019 v 8:00 hodin (podle počasí - škol. nádvoří 1. stupně ZŠ nebo třídy)

 

Pedagogické rady:

14. 11. 2019 (čtvrtek), 23. 1. 2020 (čtvrtek),  16.4.2020 (čtvrtek),  24.6.2020 (středa)

 

Třídní schůzky s žáky a rodiči - konzultační dny o prospěchu a chování žáků - vždy v úterý:

19. 11. 2019 - 14:30-14:45 h  tř. schůzky, 14:45-17:30 h prospěch a chování

21. 4. 2020 - konzultační den o prospěchu a chování, 14:30 - 17:30 h  - zrušeno z důvodu uzavření škol kvůli epidemii koronaviru.

 

Konzultační dny (hodiny) pedagogických pracovníků:

stanoví individuálně vyučující, jsou uvedeny v žákovských knížkách

Konzultační dny (hodiny) výchovného poradce:

Mgr. Rudolf Ritter (II. st.): pondělí 8-9 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

Konzultační dny (hodiny) pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Mgr. Zuzana Šatková (I. st.): pondělí 14-15 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

 

Informace výchovného poradce rodičům k přijímacímu řízení na SŠ: 

4. 12. 2019 (st)

Den otevřených dveří pro budoucí žáky 1. ročníku před zápisem:

26. 2. 2020 (středa)

Zápis do 1. třídy ZŠ Brumov-Bylnice:

1. - 30. 4. 2020 

 

Přijímací zkoušky na SŠ:

8.6.2020 (PZ na všech SŠ bez talent. zkoušky, pro čtyřleté obory vzdělávání)-termín bude určen MŠMT podle aktuální situace s ohledem na vývoj epidemie koronaviru

2. - 15. 1. 2020 (talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou)

15. - 31. 1. 2020 (talentové zkoušky na konzervatořích)

Termín odevzdání přihlášek do oborů s talent. zkouškou (zodpovídají rodiče):

30. 11. 2019

Termín odevzdání přihlášek žáka řediteli SŠ (zodpovídají rodiče):

1. 3. 2020

 

Volitelné a nepovinné předměty - zařazování žáků pro příští školní rok:

červen 2020

Lyžařský výcvikový kurz žáků 5. ročníku:

podle vhodných sněhových podmínek - Mgr. J. Trčka

Sportovně - turistický kurz žáků 7. ročníku:

červen 2020, J. Svitálek

Fotografování tříd:

květen 2020, Mgr. M. Fojtíková

Školní ples:

7. února 2020, ve spolupráci se SRPŠ

 

Vysvědčení:

  • 30. ledna 2020  (čtvrtek)  -   I. pololetí
  • 30. června 2020 (úterý)   -  II. pololetí

Prázdniny:

  • podzimní: 29. - 30. října 2019 (úterý-středa)
  • vánoční : 21. 12. 2019 - 5. 1. 2020 (sobota-neděle)
  • pololetní: 31. ledna 2020 (pátek)
  • jarní: 2. 3. - 8. 3. 2020 (platí pro Zlínský kraj)
  • velikonoční: 9. - 10. dubna 2020 (čtvrtek - pátek)
  • hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2020 (středa - pondělí)

Volné dny:

28. 10. 2019 (po), 13. 4. 2020 (po), 1. 5. 2020 (pá), 8. 5. 2020 (pá)