Obsah

Učitelé


2019/2020

I. stupeň ZŠ - Třída - Třídní učitel

 • Přípravná třída-Kolínková Božena
 • 1. A - Šatková Zuzana
 • 1. B - Hauerlandová Eva
 • 1. C - Kubišová Vladimíra
 • 2. A - Pinďáková Iva
 • 2. B - Kulíšková Hana
 • 3. A - Rydvalová Radmila
 • 3. B - Šrámková Helena
 • 4. A - Krůželová Iveta
 • 4. B - Hnilová Eva
 • 5. A - Lysák Josef
 • 5. B - Vaňková Věra
 • 5. C - Mišáková Jarmila

Netřídní učitelé
 • AJ 1. st. - Vaňková Ludmila
 • Náboženství - Ptáčková Anna

Školní družina a klub
 • ŠD 1 - Dorňáková Kateřina, 577 057 225
 • ŠD 2 - Pastierčinová Lucie, 577 057 226
 • ŠD 3 - Černíčková Andrea, 577 057 227
 • ŠD 4 - Bačová Hana, 577 057 228
 • ŠD 5 - Lysáková Jana, 577 057 209
 • ŠK - Sudická Petra, 577 057 229  ved. vychovatelka

II. stupeň ZŠ
 • 6. A - Macháčová Marie
 • 6. B - Svitálek Jiří
 • 6. C- Trčka Jiří
 • 7. A - Černíčková Jana
 • 7. B - Vančuříková Věra
 • 8. A - Macková Jana
 • 8. B - Tomášková Marcela 
 • 9. A - Bařinková Ilona
 • 9. B - Sieglová Marie, metodik prevence

Netřídní učitelé
 • Fojtík Vladimír, ICT koordinátor
 • Ritter Rudolf, vých. poradce
 • Častulík Jiří
 • Pinďák Miroslav
 • Kozubíková Petra

Vedení školy
 • Rydval Roman, ředitel, koordinátor EVVO, ŠVP
 • Fojtíková Marie, zástupkyně ředitele