Obsah

Volitelné předměty


Volitelné  předměty ve školním roce 2019/20

 

  Předmět Vyučující Třída/
skupina
Žáci Hodin týdně  Rozvrh
1. Chemicko-přírodopisná  praktika M. Macháčová 8. A, B 13 1 Středa 6. hodina
2. Ruský jazyk M. Tomášková 8. A, B 11 1 Středa 6. hodina
3. Ruský jazyk M. Tomášková 7. A, B 18 1 Čtvrtek 6. hodina
4. Finanční gramotnost R. Rydval 9. A 28 1 Středa 14:05 - 15:35(sudý t.)
5. Finanční gramotnost R. Rydval 9. B 26 1 Středa 14:05 - 15:35(lichý t.)
6. Sportovní výchova R. Ritter 7. A, B 16 1 Čtvrtek 6. hodina
7. Sportovní výchova J. Trčka 7. A, B 16 1 Čtvrtek 6. hodina
8. Sportovní výchova J. Svitálek 8. A, B 19 1 Středa 6. hodina

Nepovinné předměty ve školním roce 2019/20
  Název Vyučující Skupiny Žáci Hodin týdně Rozvrh
1. Náboženství A.Ptáčková 1. A/C 12 1 Čtvrtek 6. h
2. Náboženství A.Ptáčková 1. B/C 21 1 Pondělí 6. h
3. Náboženství A.Ptáčková 2. A 18 1 Středa 5. h
4. Náboženství A.Ptáčková 2. B 15 1 Pátek 5. h
5. Náboženství O. Richard 3. A 20 1 Středa 6. h
6. Náboženství O. Richard 3. B 20 1 Středa 7. h
7. Náboženství A.Ptáčková 4. A 15 1 Středa 6.h
8. Náboženství A.Ptáčková 4. B 14 1 Úterý 6.h
9. Náboženství A.Ptáčková 5. A/B/C 25 1 Pátek 6.h
10. Náboženství A.Ptáčková 6. A/B/C 19 1 Pondělí 7.h
11. Náboženství A.Ptáčková 7. A/B 10 1 Středa 7.h
12. Náboženství A.Ptáčková 8. A/B 8 1 Čtvrtek 7.h
13. Náboženství A.Ptáčková 9. A/B 12 1 Úterý 7.h