Obsah

Organizace školního roku


Organizace školního roku 2020/2021


Zahájení školního roku:

úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin (podle počasí - škol. nádvoří 1. stupně ZŠ nebo třídy)

 

Pedagogické rady:

19. 11. 2020 (čtvrtek), 21. 1. 2021 (čtvrtek),  15.4.2021 (čtvrtek),  24.6.2020 (čtvrtek)

 

Třídní schůzky s žáky a rodiči - konzultační dny o prospěchu a chování žáků - vždy v úterý:

24. 11. 2020 - 14:30-14:45 h  tř. schůzky, 14:45-17:30 h prospěch a chování

20. 4. 2021 - konzultační den o prospěchu a chování, 14:30 - 17:30 h  

 

Konzultační dny (hodiny) pedagogických pracovníků:

stanoví individuálně vyučující, jsou uvedeny v žákovských knížkách

Konzultační dny (hodiny) výchovného poradce:

Mgr. Rudolf Ritter (II. st.): úterý 8-9 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

Konzultační dny (hodiny) pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Mgr. Zuzana Šatková (I. st.): pondělí 14-15 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

 

Informace výchovného poradce rodičům k přijímacímu řízení na SŠ: 

20. 1. 2021 (st)

Den otevřených dveří pro budoucí žáky 1. ročníku před zápisem:

3. 3. 2021 (středa)- zrušeno, uzavření škol

Zápis do 1. třídy ZŠ Brumov-Bylnice:

7. 4. 2021  - informace o způsobu zápisu budou zveřejněny do konce března

 

Přijímací zkoušky na SŠ:

1.-30.4.2021 (PZ na všech SŠ bez talent. zkoušky, pro čtyřleté obory vzdělávání)

2. - 15. 1. 2021 (talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou)

15. - 31. 1. 2021(talentové zkoušky na konzervatořích)

Termín odevzdání přihlášek do oborů s talent. zkouškou (zodpovídají rodiče):

30. 11. 2020

Termín odevzdání přihlášek žáka řediteli SŠ (zodpovídají rodiče):

1. 3. 2021

 

Volitelné a nepovinné předměty - zařazování žáků pro příští školní rok:

červen 2021

Lyžařský výcvikový kurz žáků 5. ročníku:

podle vhodných sněhových podmínek - Mgr. J. Trčka

Sportovně - turistický kurz žáků 7. ročníku:

červen 2021, J. Svitálek

Fotografování tříd:

8. červen 2021 (náhradní termín 10. červen), Mgr. M. Fojtíková

Školní ples:

29.1.2021, ve spolupráci se SRPŠ

 

Vysvědčení:

  • 28. ledna 2021  (čtvrtek)  -   I. pololetí
  • 30. června 2021 (středa)   -  II. pololetí

Prázdniny:

  • podzimní: 29. - 30. října 2020 (čtvrtek-pátek)
  • vánoční : 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 (středa-neděle)
  • pololetní: 29. ledna 2021 (pátek)
  • jarní: 8. 3. - 14. 3. 2021 (platí pro Zlínský kraj)
  • velikonoční: 1. dubna 2021 (čtvrtek)
  • hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2021 (čtvrtek - úterý)

Volné dny:

28. 9. 2020 (po), 26.-27.10.2020 (po-út), 28. 10. 2020 (st), 17.11.2020 (út), 21.-22.12.2020 (po-út), 2.4.2021 (pá), 5. 4. 2021 (po)