Obsah

Organizace školního roku


Organizace školního roku 2021/2022


Zahájení školního roku:

středa 1. září 2021, více informací o zahájení bude zveřejněno po vydání Metodického pokynu z MŠMT a MZ.

 

Pedagogické rady:

18. 11. 2021 (čtvrtek), 25. 1. 2022 (úterý),  21.4.2022 (čtvrtek),  23.6.2022 (čtvrtek)

 

Třídní schůzky s žáky a rodiči - konzultační dny o prospěchu a chování žáků - vždy v úterý:

23. 11. 2021 - 14:30-14:45 h  tř. schůzky, 14:45-17:30 h prospěch a chování

26. 4. 2022 - konzultační den o prospěchu a chování, 14:30 - 17:30 h  

 

Konzultační dny (hodiny) pedagogických pracovníků:

stanoví individuálně vyučující, jsou uvedeny v žákovských knížkách

Konzultační dny (hodiny) výchovného poradce:

Mgr. Rudolf Ritter (II. st.): středa 8-10 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

Konzultační dny (hodiny) pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Mgr. Zuzana Šatková (I. st.): pondělí 14-15 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

 

Informace výchovného poradce rodičům k přijímacímu řízení na SŠ: 

8. 12. 2021 (st)

Den otevřených dveří pro budoucí žáky 1. ročníku před zápisem:

2. 3. 2022 (středa)

Zápis do 1. třídy ZŠ Brumov-Bylnice:

6. 4. 2022  - informace o způsobu zápisu budou zveřejněny do konce března

 

Přijímací zkoušky na SŠ:

1.-30.4.2022 (PZ na všech SŠ bez talent. zkoušky, pro čtyřleté obory vzdělávání)

3. - 15. 1. 2022 (talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou)

15. - 31. 1. 2022(talentové zkoušky na konzervatořích)

Termín odevzdání přihlášek do oborů s talent. zkouškou (zodpovídají rodiče):

30. 11. 2021

Termín odevzdání přihlášek žáka řediteli SŠ (zodpovídají rodiče):

1. 3. 2022

Volitelné a nepovinné předměty - zařazování žáků pro příští školní rok:

červen 2022

Lyžařský výcvikový kurz žáků 5. ročníku:

21.-25.2.2022 Újezd u Valašských Klobouk - Mgr.  J. Trčka

Sportovně - turistický kurz žáků 7. ročníku:

červen 2022, J. Svitálek

Fotografování tříd:

květen 2022, Mgr. M. Fojtíková

Školní ples:

27.5.2022, ve spolupráci se SRPŠ

 

Vysvědčení:

  • 31. ledna 2022  (pondělí)  -   I. pololetí
  • 30. června 2022 (čtvrtek)   -  II. pololetí

Prázdniny:

  • podzimní: 27. a 29. října 2021 (středa a pátek)
  • vánoční : 23. 12. 2021 - 2. 1. 2022 (čtvrtek-neděle)
  • pololetní: 4. února 2022 (pátek)
  • jarní: 7. 2. - 11. 2. 2022 (platí pro Zlínský kraj)
  • velikonoční: 14. dubna 2022 (čtvrtek)
  • hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2022 (pátek - středa)

Volné dny:

28. 9. 2021 (út),  28. 10. 2021 (čt), 17.11.2021 (st),  15.4.2022 (pá), 18. 4. 2022 (po)