Obsah

Učitelé


2021/2022

I. stupeň ZŠ - Třída - Třídní učitel - kontakt

 • Přípravná třída-Kolínková Božena   bkolinkova@zsbrumov.cz
 • 1. A - Pinďáková Iva   ipindakova@zsbrumov.cz
 • 1. B -Kulíšková Hana   hkuliskova@zsbrumov.cz
 • 1. C - Křižková Eliška   ekrizkova@zsbrumov.cz
 • 2. A - Rydvalová Radmila   rrydvalova@zsbrumov.cz
 • 2. B - Šrámková Helena   hsramkova@zsbrumov.cz
 • 3. A - Šatková Zuzana   zsatkova@zsbrumov.cz
 • 3. B -Hauerlandová Eva   ehauerlandova@zsbrumov.cz
 • 3. C - Kubišová Vladimíra   vkubisova@zsbrumov.cz
 • 4. A - Hnilová Eva   ehnilova@zsbrumov.cz
 • 4. B - Krůželová Iveta   ikruzelova@zsbrumov.cz
 • 5. A - Vaňková Věra   vvankova@zsbrumov.cz
 • 5. B - Lysák Josef   jlysak@zsbrumov.cz

Netřídní učitelé
 • AJ 1. st. - Vaňková Ludmila   lvankova@zsbrumov.cz
 • Náboženství - Ptáčková Anna   aptackova@zsbrumov.cz

Školní družina a klub
 • ŠD 1 - Dorňáková Kateřina, 577 057 225   kdornakova@zsbrumov.cz
 • ŠD 2 - Ritterová Adéla, 577 057 226   aritterova@zsbrumov.cz
 • ŠD 3 - Černíčková Andrea, 577 057 227   acernickova@zsbrumov.cz
 • ŠD 4 - Bačová Hana, 577 057 228   hbacova@zsbrumov.cz
 • ŠD 5 - Lysáková Jana, 577 057 209   jlysakova@zsbrumov.cz
 • ŠK - Sudická Petra, 577 057 229  ved. vychovatelka   psudicka@zsbrumov.cz

II. stupeň ZŠ
 • 6. A - Kozubíková Petra   pkozubikova@zsbrumov.cz
 • 6. B - Častulík Jiří   jcastulik@zsbrumov.cz
 • 7. A - Sieglová Marie, metodik prevence   msieglova@zsbrumov.cz
 • 7. B - Bařinková Ilona   ibarinkova@zsbrumov.cz
 • 7. C - Ritter Rudolf, vých. poradce   rritter@zsbrumov.cz
 • 8. A - Macháčová Marie mmachacova@zsbrumov.cz
 • 8. B - Svitálek Jiří   jsvitalek@zsbrumov.cz
 • 8. C - Trčka Jiří   jtrcka@zsbrumov.cz
 • 9. A - Černíčková Jana   jcernickova@zsbrumov.cz
 • 9. B - Vančuříková Věra   vvancurikova@zsbrumov.cz

Netřídní učitelé
 • Fojtík Vladimír, ICT koordinátor   vfojtik@zsbrumov.cz
 • Macková Jana   jmackova@zsbrumov.cz
 • Pinďák Miroslav   mpindak@zsbrumov.cz
 • Tomášková Marcela   mtomaskova@zsbrumov.cz
 • Tomášek Kamil   ktomasek@zsbrumov.cz

Vedení školy
 • Rydval Roman, ředitel, koordinátor EVVO, ŠVP   rrydval@zsbrumov.cz
 • Fojtíková Marie, zástupkyně ředitele   mfojtikova@zsbrumov.cz

 

Asistenti pedagoga
 • Švachová Štěpánka   ssvachova@zsbrumov.cz
 • Krajčová Miroslava   mkrajcova@zsbrumov.cz
 • Krejzová Kateřina   kkrejzova@zsbrumov.cz
 • Bednářová Ivana   ibednarova@zsbrumov.cz
 • Šánková Tereza   tsankova@zsbrumov.cz
 • Mišáková Jarmila jmisakova@zsbrumov.cz
 • Struhařová Markéta   mstruharova@zsbrumov.cz
 • Řeháková Denisa   drehakova@zsbrumov.cz
Školní asistent
 • Ptáčková Anna   aptackova@zsbrumov.cz