Obsah

Volitelné a nepovinné předměty


Volitelné  předměty ve školním roce 2021/22

 

  Předmět Vyučující Třída/
skupina
Žáci Hodin týdně  Rozvrh
1. Praktika z přírodopisu M. Macháčová 7. ABC 13 1 Úterý 6. hodina
2. Ruský jazyk M. Tomášková 8. ABC 9 1 Čtvrtek 6. hodina
3. Ruský jazyk M. Tomášková 7. ABC 12 1 Úterý 6. hodina
4. Finanční gramotnost R. Rydval 9. A 24 1

Středa 14.05 – 15.35(sudý t.)

5. Finanční gramotnost R. Rydval 9. B 23 1 Středa 14.05 – 15.35(lichý t.)
6. Sportovní výchova J. Svitálek 8. ABC 16 1 Čtvrtek 6. hodina
7. Sportovní výchova R. Ritter 8. ABC 12 1 Čtvrtek 6. hodina
8. Sportovní výchova R. Ritter 7. ABC 26 1 Úterý 6. hodina
9. Praktika z chemie M. Macháčová 8. ABC 17 1

Čtvrtek 6. hodina


Nepovinné předměty ve školním roce 2021/22
  Název Vyučující Skupiny Žáci Hodin týdně Rozvrh
1. Náboženství A.Ptáčková 1. A,/C 25 1 Úterý 6. h
2. Náboženství A.Ptáčková 1. B 14 1 Čtvrtek 6. h
3. Náboženství A.Ptáčková 2. A 18 1 Pátek 5. h
4. Náboženství A.Ptáčková 2. B 12 1 Středa 5. h
5. Náboženství O. Richard 3. A/C 19 1 Středa 6. h
6. Náboženství O. Richard 3. B 12 1 Středa 7. h
7. Náboženství A.Ptáčková 4. A 15 1 Středa 6. h
8. Náboženství A.Ptáčková 4. B 14 1 Pondělí 6. h
9. Náboženství A.Ptáčková 5. A/B 21 1 Pátek 6. h
10. Náboženství A.Ptáčková 6. A/B 16 1 Pondělí 7. h
11. Náboženství A.Ptáčková 7. A/B/C 9 1 Středa 7. h
12. Náboženství A.Ptáčková 8. A/B/C 14 1 Úterý 7. h
13. Náboženství A.Ptáčková 9. A/B 8 1 Čtvrtek 7.h