Obsah

Volitelné a nepovinné předměty


Volitelné  předměty ve školním roce 2020/21

 

  Předmět Vyučující Třída/
skupina
Žáci Hodin týdně  Rozvrh
1. Praktika z přírodopisu M. Macháčová 7. ABC   1 Čtvrtek 6. hodina
2. Ruský jazyk M. Tomášková 8. AB   1 Středa 6. hodina
3. Ruský jazyk M. Tomášková 7. ABC   1 Čtvrtek 6. hodina
4. Finanční gramotnost P. Kozubíková 9. A   1

Středa 14.05 – 15.35(sudý t.)

5. Finanční gramotnost P. Kozubíková 9. B   1 Středa 14.05 – 15.35(lichý t.)
6. Sportovní výchova J. Trčka 7. ABC   1 Čtvrtek 6. hodina
7. Sportovní výchova J. Trčka 8. AB   1 Středa 6. hodina
8. Sportovní výchova R. Ritter 7. ABC   1 Čtvrtek 6. hodina
9. Praktika z chemie M. Macháčová 8. AB   1

Středa 6. hodina


Nepovinné předměty ve školním roce 2021/22
  Název Vyučující Skupiny Žáci Hodin týdně Rozvrh
1. Náboženství A.Ptáčková 1. A,/C   1 Úterý 6. h
2. Náboženství A.Ptáčková 1. B   1 Čtvrtek 6. h
3. Náboženství A.Ptáčková 2. A   1 Pátek 5. h
4. Náboženství A.Ptáčková 2. B   1 Středa 5. h
5. Náboženství O. Richard 3. A/C   1 Středa 6. h
6. Náboženství O. Richard 3. B   1 Středa 7. h
7. Náboženství A.Ptáčková 4. A   1 Středa 6. h
8. Náboženství A.Ptáčková 4. B   1 Pondělí 6. h
9. Náboženství A.Ptáčková 5. A/B   1 Pátek 6. h
10. Náboženství A.Ptáčková 6. A/B   1 Pondělí 7. h
11. Náboženství A.Ptáčková 7. A/B/C   1 Středa 7. h
12. Náboženství A.Ptáčková 8. A/B/C   1 Úterý 7. h
13. Náboženství A.Ptáčková 9. A/B   1 Čtvrtek 7.h