Obsah

Volitelné a nepovinné předměty


Volitelné  předměty ve školním roce 2021/22

 

  Předmět Vyučující Třída/
skupina
Žáci Hodin týdně  Rozvrh
1. Praktika z přírodopisu M. Macháčová 7. ABC 13 1 Úterý 6. hodina
2. Ruský jazyk M. Tomášková 8. ABC 9 1 Čtvrtek 6. hodina
3. Ruský jazyk M. Tomášková 7. ABC 12 1 Úterý 6. hodina
4. Finanční gramotnost R. Rydval 9. A 24 1

Středa 14.05 – 15.35(sudý t.)

5. Finanční gramotnost R. Rydval 9. B 23 1 Středa 14.05 – 15.35(lichý t.)
6. Sportovní výchova J. Svitálek 8. ABC 16 1 Čtvrtek 6. hodina
7. Sportovní výchova R. Ritter 8. ABC 12 1 Čtvrtek 6. hodina
8. Sportovní výchova R. Ritter 7. ABC 26 1 Úterý 6. hodina
9. Praktika z chemie M. Macháčová 8. ABC 17 1

Čtvrtek 6. hodina


Nepovinné předměty ve školním roce 2022/23
  Název Vyučující Skupiny Žáci Hodin týdně Rozvrh
1. Náboženství A.Ptáčková 1. A, B   1 Úterý 6. h
2. Náboženství A.Ptáčková 1. B, C   1 Středa 6. h
3. Náboženství A.Ptáčková 2. A, B   1 Pátek 5. h
4. Náboženství A.Ptáčková 2. B, C   1 Úterý 5. h
5. Náboženství O. Richard, MIC 3. A   1 Středa 6. h
6. Náboženství O. Richard, MIC 3. B   1 Středa 7. h
7. Náboženství A.Ptáčková 4. A, B   1 Čtvrtek 6. h
8. Náboženství A.Ptáčková 4. B, C   1 Pondělí 6. h
9. Náboženství A.Ptáčková 5. A, B   1 Pátek 6. h
10. Náboženství A.Ptáčková 6. A, B   1 Pondělí 7. h
11. Náboženství A.Ptáčková 7. A, B   1 Středa 7. h
12. Náboženství A.Ptáčková 8. A, B, C   1 Čtvrtek 7. h
13. Náboženství O. Emil, MIC 9. A, B, C   1 Úterý 7.h