Obsah

Základní informace

 

 

Návod pro strávníky-objednávkový box pdf 131 kB


Vážení rodiče, dovoluji si Vám sdělit několik základních informací o platbě, přihlašování a odhlašování obědů ve školní jídelně.

Žákovi l. třídy, který se bude stravovat ve školní jídelně, zakoupíte ve školní jídelně stravovací čip v hodnotě 100 Kč a vložíte peníze na stravné buď hotově nebo bezhotovostním převodem na účet  do FIO banky. Počítejte s tím, že převod peněz v bance může trvat i 2 dny.

Pokud žák ztratí čip, nahlásí ztrátu vedoucí školní jídelny, která čip zablokuje. V případě, že se čip nenajde, musíte zakoupit čip nový.

Bezhotovostní platba stravného:

Číslo účtu FIO banky, na který můžete vložit peníze na stravné: 2500148043/2010

Variabilní symbol je uveden na lístku se jménem žáka.

Stále platí možnost  platby v hotovosti obvykle poslední 2 dny v měsíci na měsíc následující.

 

Přihlašování a odhlašování obědů prostřednictvím internetu:

adresa http://jidelna.zsbrumovbylnice.cz:8080/faces/login.jsp  v sekci Školní jídelna - Objednávky stravy

uživatelské jméno: login - např. janic150

heslo: např. e25t62

viz lístek se jménem žáka, heslo si můžete následně změnit

Využít můžete nabídku denní nebo měsíční. Obědy v aktuální den máte možnost přihlásit nebo odhlásit přes internet nejpozději do 7.30 hodin.

Přihlašování i odhlašování obědů je také možné do 8.00 hodin osobně u objednávkového terminálu ve školní jídelně nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny  +420 577 057 251.

 

Informace o alergenech

Od 13.12.2014 platí v ČR nařízení EU č. 1169/201, které ukládá školním jídelnám informovat strávníky,  jaké alergeny obsahují jídla vařená v jejich zařízení.

Abychom Vás s tímto novým nařízením seznámili, budeme alergeny zapisovat do jídelních lístků od 1.12.2014

O alergenech Vás informujeme  následujícím způsobem:

  • u jídelního lístku ve školní jídelně i na webových stránkách školy je seznam s čísly jednotlivých alergenů
  • u každého jídla jsou zapsána čísla alergenů
  • každý strávník, kterému dovážíme obědy ( Pečovatelská služba), obdrží seznam alergenů s jídelním lístkem, na kterém jsou alergeny zapsány.

Strávníci si tak mohou u jídelního lístku i na internetových stránkách přečíst, jaký alergen vařená jídla obsahují a objednat stravu, která vyhovuje jejich  zdravotnímu stavu.


Seznam alergenů pdf 1,95 MB


Markéta Greschnerová

vedoucí jídelny