Obsah

Základní škola Brumov-Bylnice

Naše škola překvapí každého návštěvníka moderním, architektonicky zajímavým areálem vybudovaným v letech 1995 – 1998. Žákům je k dispozici 25 odborných učeben, školní plavecký bazén, sportovní hala, atletický areál s 200 m dlouhou běžeckou dráhou s umělým povrchem a školní jídelna. Díky bezbariérovému uspořádání přijímá škola i žáky tělesně postižené.

Více o škole zde

Zprávy

05.06.2020

Nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů pro školní rok 2020/2021

Volitelné předměty jsou zařazeny v 7. – 9. ročníku. Žák je povinen navštěvovat jeden volitelný předmět v rozsahu 1 hodiny týdně, přihlášky odevzdávají žáci svým třídním učitelům.

Detail

01.06.2020

Informace k přípravné třídě 2020/2021

Pro příští školní rok 2020/2021 naše škola připravuje otevření přípravné třídy. Přípravná třída základní školy se zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Detail

28.05.2020

Informace pro rodiče žáků 2. stupně - 6. - 8. ročníku

Od 8. 6.2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Seznamte se s organizací a náplní činnosti skupin v 6.-8. ročníku.

Detail

28.05.2020

Informace pro rodiče žáků 2. stupně - 9. ročníku

Od 8. 6.2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Seznamte se s organizací a náplní činnosti skupin v 9. ročníku.

Detail

28.05.2020

Informace pro žáky 1. stupně + přípravné třídy a jejich rodiče - aktualizace

Podle aktualizovaných pokynů MŠMT ČR k 27.5.2020 lze nyní zařadit žáka 1. stupně a přípravné třídy do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin.

Detail

22.05.2020

Omezení v autobusové dopravě od 25.5.2020

Ranní školní autobus NEBUDE od 25. května na zastávku ROZKVĚT zajíždět. Žáci, kteří jezdí do školy autobusem a nastupují na zastávce ROZKVĚT, budou muset na zastávku k MEZu.

Detail

22.05.2020

Informace ze školní jídelny pro rodiče a přihlášené žáky od 25.5.2020

Upozornění - objednávání a rušení obědů na jednotlivé dny si zajišťují rodiče nebo děti.

Detail

Fotogalerie

09.03.2020

Volejbal 5.kolo KP ZK ml. a st. žákyň

Volejbal 5.kolo KP ZK ml. a st. žákyň

Foto: R. Ritter

Detail

09.03.2020

DOD pro žáky 8.ročníku na GJP Slavičín

DOD pro žáky 8.ročníku na GJP Slavičín

Foto: R. Ritter

Detail

06.03.2020

Maškarní karneval v ŠD

Maškarní karneval v ŠD

Foto: A. Černíčková

Detail

06.03.2020

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Foto: I. Krůželová

Detail

03.03.2020

3. B-Vesmír a planety (prvouka)

3. B-Vesmír a planety (prvouka)

Foto: H. Šrámková

Detail

16.02.2020

Zábavné trpasličí odpoledne v ŠD

Zábavné trpasličí odpoledne v ŠD

Foto: A. Černíčková

Detail

13.02.2020

Recitační soutěž 4. a 5. ročník

Recitační soutěž 4. a 5. ročník

Foto: I. Krůželová

Detail

30.01.2020

6.B - Aj elektronický časopis

6.B - Aj elektronický časopis

Foto: J. Macková

Detail

30.01.2020

Portfolio - anglický jazyk

Portfolio - anglický jazyk

Foto: J. Macková

Detail

30.01.2020

Kroužek Čtyřlístek - tučňáci

Kroužek Čtyřlístek - tučňáci

Foto: H. Bačová

Detail