Obsah

Aktuality

Zprávy

první předchozí
ze 9
poslední

Uzavření ŠD, ŠK a ŠJ


ostatní, informace | 25. 6. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informace k ukončení školního roku


ostatní, informace | 25. 6. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informační schůzka s rodiči dětí, které jsou přihlášeny do přípravné třídy

Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 6.2020 od 15.00 hodin v  učebně přípravné třídy- 1. stupeň (přízemí, žluté patro). Zde se můžete seznámit s paní učitelkou, která se bude podílet na výchově a vzdělávání žáků v přípravné třídě, a dozvíte se další potřebné informace. celý text

ostatní, informace | 17. 6. 2020 | Autor: Roman Rydval

Rozhodnutí o přijetí dítěte do přípravné třídy základní školy


ostatní, informace | 17. 6. 2020 | Autor: Roman Rydval

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,
zveme Vás na schůzku rodičů a vyučujících budoucích prvních tříd dne 23. 6. 2020 v 15:00 hodin na 1. stupni (přízemí, žluté patro). celý text

ostatní, informace | 17. 6. 2020 | Autor: Roman Rydval

Aktivity a informace pro žáky a rodiče v týdnu od 8. do 12. června 2020


ostatní, informace | 7. 6. 2020 | Autor: Roman Rydval

Nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů pro školní rok 2020/2021

Volitelné předměty jsou zařazeny v 7. – 9. ročníku. Žák je povinen navštěvovat jeden volitelný předmět v rozsahu 1 hodiny týdně, přihlášky odevzdávají žáci svým třídním učitelům. celý text

ostatní, informace | 5. 6. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informace k přípravné třídě 2020/2021

Pro příští školní rok 2020/2021 naše škola připravuje otevření přípravné třídy. Přípravná třída základní školy se zřizuje pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. celý text

ostatní, informace | 1. 6. 2020 | Autor: Roman Rydval

Aktivity a informace pro žáky a rodiče v týdnu od 1. do 5. června 2020


ostatní, informace | 30. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informace pro rodiče žáků 2. stupně - 6. - 8. ročníku

Od 8. 6.2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Seznamte se s organizací a náplní činnosti skupin v 6.-8. ročníku. celý text

ostatní | 28. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informace pro rodiče žáků 2. stupně - 9. ročníku

Od 8. 6.2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Seznamte se s organizací a náplní činnosti skupin v 9. ročníku. celý text

ostatní | 28. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informace pro žáky 1. stupně + přípravné třídy a jejich rodiče - aktualizace

Podle aktualizovaných pokynů MŠMT ČR k 27.5.2020 lze nyní zařadit žáka 1. stupně a přípravné třídy do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupin. celý text

ostatní | 28. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Omezení v autobusové dopravě od 25.5.2020

Ranní školní autobus NEBUDE od 25. května na zastávku ROZKVĚT zajíždět.
Žáci, kteří jezdí do školy autobusem a nastupují na zastávce ROZKVĚT, budou muset na zastávku k MEZu. celý text

ostatní, informace | 22. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informace ze školní jídelny pro rodiče a přihlášené žáky od 25.5.2020

Upozornění - objednávání a rušení obědů na jednotlivé dny si zajišťují rodiče nebo děti. celý text

školní jídelna, ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informace o změně v organizaci veřejné dopravy

Od 25.května budou opět v provozu všechny školní spoje.

celý text

ostatní, informace | 15. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Otevření sportovní haly pro veřejnost od pondělí 18.5.2020

Základní škola Brumov-Bylnice oznamuje, že od pondělí 18. května 2020 bude možné využívat sportovní halu, a to při dodržování aktuálně platných vládních nařízení a doporučení, přísných hygienických podmínek a bez použití společných šaten a sprch.  celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informace pro žáky 1. stupně + přípravné třídy a jejich rodiče

Od pondělí 25. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně (1.-5. ročník) + přípravné třídy ve škole. Distanční (dálková) výuka bude probíhat i nadále stejným způsobem. celý text

ostatní, informace | 8. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku ke konání jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční jednotná přijímací zkouška na střední školy. celý text

ostatní | 8. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

Harmonogram přípravy na přijímací zkoušky, rozdělení žáků do studijních skupin, organizační pokyny. celý text

ostatní | 7. 5. 2020 | Autor: Marie Fojtíková

Výsledky zápisu dětí přijatých k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2020

V letošním roce se do naší školy registrovalo 53 dětí, mezi nimi je 10 žádostí o odklad povinné školní docházky.
Součástí této zprávy je seznam dětí zaregistrovaných pod daným kódem, který zákonní zástupci obdrželi po registraci. K převzetí Rozhodnutí o odkladu budou zákonní zástupci vyzváni telefonicky. celý text

ostatní, informace | 5. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Od pondělí 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Distanční výuka bude probíhat i nadále stejným způsobem. celý text

ostatní | 4. 5. 2020 | Autor: Roman Rydval

Průběh zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. celý text

ostatní | 4. 4. 2020 | Autor: Roman Rydval

Zasílání formuláře ošetřovného přes e-mail-aktuální informace

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a aktuálním nařízením vlády doporučujeme využít zasílání žádosti o ošetřovné přes e-mail. Pokud tento formulář potřebujete, informujte nás prosím na info@zsbb.cz. Do e-mailu uveďte jméno, příjmení a třídu dítěte. Vyplněný formulář Vám zašleme zpět nejpozději do druhého dne. Ve vyjímečných případech přijďte osobně v uvedené úřední hodiny: pondělí 25.5. a středa 27.5.2020 9.00-11.00 hodin. celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Roman Rydval

Přijímací zkoušky na SŠ - aktuální informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. celý text

ostatní, informace | 30. 3. 2020 | Autor: Roman Rydval

Zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 – aktuální informace

Vážení rodiče,
původně plánovaný zápis dětí do 1. tříd, který se měl uskutečnit 1. 4.2020 (náhradní termín 8.4.2020) se ruší.
Na základě rozhodnutí MŠMT proběhne zápis v průběhu dubna 2020. V tuto chvíli chystáme zprovoznění on-line systému, který umožní provedení zápisu Vašich dětí na dálku, bez nutnosti osobní návštěvy školy.
O organizaci zápisu budete informováni v průběhu prvního dubnového týdne.

Děkuji za pochopení
Mgr. Roman Rydval celý text

ostatní, informace | 28. 3. 2020 | Autor: Roman Rydval

Aktualizace-Vyzvednutí učebnic a sešitů k domácí výuce

Vzhledem k aktuální situaci je možnost vyzvednutí učebnic a sešitů 16.3. zrušena. Další postup konzultujte s třídním učitelem popřípadě s vyučujícím daného předmětu. Jakmile dojde ke změně, budete informováni.
Děkuji za pochopení.

Mgr. Roman Rydval
ředitel školy

celý text

ostatní, informace | 15. 3. 2020 | Autor: Roman Rydval
první předchozí
ze 9
poslední