Obsah

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Školní řád

skolni rad 15.10.20.pdf Staženo: 264x | 30.10.2020

Provozní řád

PROVOZNI RAD ZS B-B 1.8.14.pdf Staženo: 301x | 22.10.2018

Organizační řád

organizacni rad.pdf Staženo: 256x | 22.10.2018

Pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikacni rad 20.pdf Staženo: 235x | 30.10.2020

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

řád ŠD a ŠK 20-21.pdf Staženo: 195x | 30.10.2020

Řád školní jídelny

Řád školní jídelny ZŠ B-B od 1.9.20.pdf Staženo: 169x | 30.10.2020

Učební plán

ucebni plan 16.pdf Staženo: 204x | 22.10.2018

ŠVP

SVP_2016.pdf Staženo: 972x | 22.10.2018

Dodatek č. 1

Dodatek 1 k SVP.pdf Staženo: 246x | 22.10.2018

ŠVP-příloha č. 1

ŠVP - PT ZŠ - BB.pdf Staženo: 122x | 31.08.2019

Projekt podpory zdraví

podpora_zdravi.pdf Staženo: 200x | 22.10.2018

Minimální preventivní program

MPP 2021.pdf Staženo: 223x | 30.10.2020

Plán ICT

ictplan_skoly_ 2020-21.pdf Staženo: 231x | 02.02.2021

Plán VP

Plán VP 2020-21.pdf Staženo: 193x | 30.10.2020

Plán EVVO

plan_evvo 19-20.pdf Staženo: 181x | 01.12.2019

Třídy a počty žáků

třídy a žáci 20-21.pdf Staženo: 215x | 30.10.2020

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019/2020

vyrocni_zprava_19-20.pdf Staženo: 66x | 26.03.2021

Výroční zpráva 2018/2019

vyrocni_zprava_18-19.pdf Staženo: 155x | 26.03.2021

Výroční zpráva 2017/2018

vyrocni_zprava_17-18.pdf Staženo: 366x | 22.10.2018

Výroční zpráva 2016/2017

vyrocni_zprava_16-17.pdf Staženo: 314x | 22.10.2018

Stránka