Obsah

Dokumenty

Dokumenty

Dokumenty

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRUMOV od 1.9.2021.pdf

Provozní řád

PROVOZNI RAD ZS B-B 1.8.14.pdf

Organizační řád

organizacni rad.pdf

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny od 1.9.2021.pdf

Vnitřní řád školního klubu

Vnitřní řád školního klubu od 1.9.2021.pdf

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní školy Brumov-Bylnice.pdf

Učební plán

ucebni plan 16.pdf

ŠVP

SVP_2016.pdf

Dodatek č. 1

Dodatek 1 k SVP.pdf

ŠVP-příloha č. 1 - Přípravná třída

ŠVP - PT ZŠ - BB.pdf

ŠVP pro školní družinu

ŠVP pro ŠD 2016.pdf

ŠVP pro školní klub

ŠVP pro ŠK 2016.pdf

Projekt podpory zdraví

podpora_zdravi.pdf

Minimální preventivní program

MPP 2022.pdf

Plán ICT

ictplan_skoly_ 2021-22.pdf

Plán VP

Plán práce VP 2021-22.pdf

Plán EVVO

plan_evvo 21-22.pdf

Třídy a počty žáků

Třídy a počty žáků 2021-2022.pdf

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2020/2021

vyrocni_zprava_20-21 final.pdf

Výroční zpráva 2019/2020

vyrocni_zprava_19-20.pdf

Stránka