Obsah

Dokumenty

Dokumenty

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRUMOV od 1.9.2023.pdf

Organizační řád

organizacni rad-1.7.2020.pdf

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny od 1.9.2023.pdf

Vnitřní řád školního klubu

Vnitřní řád školního klubu od 1.9.2023.pdf

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní školy Brumov-Bylnice.pdf

Učební plán

Učební plán - 1.9.2023.pdf

ŠVP

ŠVP - 1.9.2023.pdf

Dodatek č. 1

Dodatek 1 k SVP.pdf

ŠVP-příloha č. 1 - Přípravná třída

ŠVP - PT ZŠ - BB.pdf

ŠVP pro školní družinu

ŠVP pro ŠD 2016.pdf

ŠVP pro školní klub

ŠVP pro ŠK 2016.pdf

Projekt podpory zdraví

podpora_zdravi.pdf

Minimální preventivní program

MPP 2023-24.pdf

Plán ICT

ictplan_skoly_ 2023-24.pdf

Plán VP

Plán výchovného poradce 2023-24.pdf

Plán EVVO

plan_evvo 21-22.pdf

Třídy a počty žáků

Třídy a počty žáků ve školním roce 2023-2024.pdf

Výroční zpráva 2022/2023

vyrocni_zprava_22-23 final.pdf

ČŠI

ČŠI-protokol o kontrole 03-2022

ČŠI-protokol o kontrole 03-2022.pdf

ČŠI-inspekční zpráva 03-2022

ČŠI-inspekční zpráva 03-2022.pdf

Stránka

Dokumenty