Obsah

K pronájmu


Ceny za pronájmy jednotlivých zařízení jsou od 1. 1. 2018 následující:

Relaxační místnost
 • relaxační místnost: 150 Kč/1 hodina
Učebna pro komerční využití
 • učebna, učebna PC, učebna Hv: 300 Kč/1 hodina
Učebna pro PO zřizované Městem Brumov-Bylnice
 • učebna, učebna PC, učebna Hv: 50 Kč/1 hodina
Školní jídelna

akce do 6 hodin

 • do 50 osob včetně: 6.000 Kč
 • od 51 osob do 75 osob včetně: 7.000 Kč
 • od 76 osob do 100 osob včetně: 8.000 Kč
 • od 101 osob a více: cena dohodou

akce nad 6 hodin

 • do 50 osob včetně: 12.000 Kč
 • od 51 osob do 75 osob včetně: 14.000 Kč
 • od 76 osob do 100 osob včetně: 16.000 Kč
 • od 101 osob a více: cena dohodou

 

 Platnost: od 1. 1. 2018

 

Mgr. Roman Rydval

ředitel školy