Obsah

O škole


Vážení návštěvníci webových stránek, vítám Vás v Základní škole Brumov-Bylnice

Naše škola překvapí každého návštěvníka moderním, architektonicky zajímavým areálem vybudovaným v letech 1995 - 1998. Žákům je k dispozici 25 odborných učeben, školní jídelna, využíváme plavecký bazén, sportovní halu, atletický areál s 200 m dlouhou běžeckou dráhou s umělým povrchem. Díky bezbariérovému uspořádání přijímá škola i žáky tělesně postižené.
Základní škola Brumov-Bylnice nabízí všem žákům nadstandardní materiální zázemí a možnost všestranné seberealizace. Jsme školou zařazenou do sítě „Zdravých škol“, stali jsme se partnerem programu „Tvořivá škola“, úspěšně realizujeme mezinárodní i vlastní projekty. Zajišťujeme výuku plavání žáků 2. a 3. ročníků v plaveckém bazénu a našim žákům nabízíme plavání ve všech ročnících v rámci tělesné výchovy. Veřejnosti prezentujeme vlastní kulturní programy a vystoupení, která jsou přijímána s velmi pozitivní odezvou.

Věřím, že procházka webovými stránkami školy Vás bude inspirovat i k návštěvě naší základní školy.

Mgr. Roman Rydval
ředitel ZŠ Brumov-Bylnice
 


Welcome to Primary School Brumov-Bylnice

Everyone who visits our school will be surprised by its modern and from the architectural point of view interesting premises that were built during the years 1995 – 1998. There are 25 laboratories available for pupils, school indoor swimming-pool, sports hall, athletics stadium with a 200-metres-long racetrack with artificial surface and school canteen. Primary School Brumov-Bylnice offers not only above-standard facilities, but also the opportunity for versatile self-realization to all pupils. We are one of the schools that have been ranked among the “Healthy Schools”, we have become partners of the “Creative Schools” programme and we have successfully realized both the international and our own projects. We provide swimming courses for the second and third year pupils in the school swimming-pool and we offer swimming within the Sport and Healthy Exercises lessons to all our pupils. To the public we present our own culture programmes and performances, which is always met with a positive response.
I hope that browsing our school web pages will inspire you enough to visit our primary school.

Mgr. Roman Rydval
the headmaster of Brumov-Bylnice Primary School