Obsah

Organizace školního roku


Organizace školního roku 2023/2024


Zahájení školního roku:

pondělí 4. září 2023

 

Pedagogické rady:

9. 11. 2023 (čtvrtek), 25. 1. 2024 (čtvrtek),  18.4.2024 (čtvrtek),  24.6.2024 (pondělí)

 

Třídní schůzky s žáky a rodiči - konzultační dny o prospěchu a chování žáků - vždy v úterý:

14. 11. 2023 - 14:30-14:45 h  tř. schůzky, 14:45-17:30 h prospěch a chování

23. 4. 2024 - konzultační den o prospěchu a chování, 14:30 - 17:30 h  

 

Konzultační dny (hodiny) pedagogických pracovníků:

stanoví individuálně vyučující, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

Konzultační dny (hodiny) výchovného poradce:

Mgr. Rudolf Ritter (II. st.): středa 8-10 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

Konzultační dny (hodiny) pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Mgr. Zuzana Šatková (I. st.): pondělí 14-15 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

 

Informace výchovného poradce rodičům k přijímacímu řízení na SŠ: 

13. 12. 2023 (st)

Den otevřených dveří pro budoucí žáky 1. ročníku před zápisem:

6. 3. 2024 (středa)

Zápis do 1. třídy ZŠ Brumov-Bylnice:

3. 4. 2024  (středa) - informace o způsobu zápisu budou zveřejněny do konce února

 

Přijímací zkoušky na SŠ:

12. 4. a 15. 4. 2024 - nový způsob konání PZ-(PZ na všech SŠ bez talent. zkoušky, pro čtyřleté obory vzdělávání)

2. - 15. 1. 2024 (talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou)

15. - 31. 1. 2024 (talentové zkoušky na konzervatořích)

Termín odevzdání přihlášek do oborů s talent. zkouškou (zodpovídají rodiče):

30. 11. 2023

Termín odevzdání přihlášek žáka řediteli SŠ (zodpovídají rodiče):

1. - 20. 2. 2024

Volitelné a nepovinné předměty - zařazování žáků pro příští školní rok:

červen 2024

Lyžařský výcvikový kurz žáků 5. ročníku:

termín podle aktuálních sněhových podmínek Újezd u Valašských Klobouk - Mgr.  J. Trčka

Sportovně - turistický kurz žáků 7. ročníku:

20.-21.6., 24.-25.6. 2024, J. Svitálek

Fotografování tříd:

6. 6. 2024, Mgr. M. Fojtíková

Školní ples:

2.2.2024, ve spolupráci se SRPŠ

 

Vysvědčení:

  • 31. ledna 2024  (středa)  -   I. pololetí
  • 28. června 2024 (pátek)   -  II. pololetí

Prázdniny:

  • podzimní: 26. a 27. října 2023 (čtvrtek a pátek)
  • vánoční : 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 (sobota-úterý)
  • pololetní: 2. února 2024 (pátek)
  • jarní: 19. 2. - 25. 2. 2024 (platí pro Zlínský kraj)
  • velikonoční: 28. března 2024 (čtvrtek)
  • hlavní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2024 (sobota - neděle)

Volné dny:

28. 9. 2023 (čt),  17.11.2023 (pá),  29.3.2024 (pá), 1. 4. 2024 (po), 1. 5. 2024 (st), 8. 5. 2024 (st)