Obsah

Finance SRPŠ


Rozpis rozdělení příspěvků SRPŠ


Akce pořádané SRPŠ

 • Říjen: Drakiáda  
 • Leden (únor): Školní ples
 • Červen: Dětský den

Pravidelně přispíváme

 • mikulášské balíčky
 • vánoční vystoupení žáků
 • cukrovinky a potřeby na ostatní akce školy
 • soutěže:  
 • Pythagoriáda, Klokan, recitační, zeměpisná, plavání, Mc Donald’s cup, Valašská sportovní liga - odbíjená, soutěž VV, malování na chodník, dětský den, …
 • ohodnocení žáků (knihy, dárkové poukazy)

Přispěli jsme též

 • stůl na stolní tenis (školní klub)
 • sukně na vystoupení žáků (školní klub)
 • poslechy k výuce angličtiny
 • nohejbalový turnaj
 • ubytování v Envicentru Vysoké Pole pro soutěžící žáky
 • dopravní hřiště Malenovice (příspěvek na dopravu)

V nejbližší době přispějeme

 • lyžařský výcvik (příspěvek na dopravu)
 • dopravní hřiště Malenovice (příspěvek na dopravu)
 • pomůcky do AJ (výukové časopisy, poslechy)
 • náhradní pás k trampolíně na školní dvůr