Obsah

Finance SRPŠ


Rozpis rozdělení příspěvků SRPŠ


Akce pořádané SRPŠ

  • Říjen: Drakiáda  
  • Leden (únor): Školní ples
  • Červen: Dětský den

Pravidelně přispíváme

  • mikulášské balíčky
  • vánoční vystoupení žáků
  • cukrovinky a potřeby na ostatní akce školy
  • soutěže:  
  • Pythagoriáda, Klokan, recitační, zeměpisná, plavání, Mc Donald’s cup, Valašská sportovní liga - odbíjená, soutěž VV, malování na chodník, dětský den, …
  • ohodnocení žáků (knihy, dárkové poukazy)

Přispěli jsme též

  • stůl na stolní tenis (školní klub)
  • sukně na vystoupení žáků (školní klub)
  • poslechy k výuce angličtiny
  • nohejbalový turnaj
  • ubytování v Envicentru Vysoké Pole pro soutěžící žáky
  • dopravní hřiště Malenovice (příspěvek na dopravu)

V nejbližší době přispějeme

  • lyžařský výcvik (příspěvek na dopravu)
  • dopravní hřiště Malenovice (příspěvek na dopravu)
  • pomůcky do AJ (výukové časopisy, poslechy)
  • náhradní pás k trampolíně na školní dvůr