Obsah

Podpořené aktivity 2016/2017


Rozdělení příspěvků SRPŠ ve školním roce 2016-2017

Předplatné učebnic do angličtiny pro II.stupeň: 6.240,-

Doprava na lyžařský výcvik pro žáky 5.tříd: 15.250,-

Pořízení koloběžek na školní dvůr: 10.790,-

Ochranný kryt na trampolínu na školním dvoře: 760,-

Knížky pro absolventy ZŠ: 2.006,-

Doprava  na soutěž „Bludiště“  po žáky II.stupně: 4.760,-

Příspěvek školní družině na vystoupení žáků: 2.000,-

Doprava na dopravní hřiště Malenovice pro žáky 4.tříd: 5.300,-

Divadlo pro žáky ZŠ: 6.150,-

Příspěvek na soutěž „Tvoje tvář má známý hlas“: 3.000,-


Příspěvky a odměny na školní soutěže

Mikulášský balíček: 18.040,-