Obsah

Podpořené aktivity 2017/2018
 

PODPOŘENÁ AKTIVITA ROČNÍK ČÁSTKA
Mikulášský balíček pro všechny děti 1. – 9.  19.980,-
Předplatné časopisu R+R do angličtiny 5., 6., 7.  3.520,-
Předplatné časopisu GATE do angličtiny 8. + 9.  4.180,-
Látky na kostýmy Novatex 8. + 9.  1.815,-
Materiál na šití (koncert B. Basikové) pro pěvec. sbor při ZŠ 5. – 9. 2.205,-
Odměny do soutěží (Recitační, Víc hlav víc ví, Pangea, Klokan, Pythagoriáda, Konverzační, Guess the word…) 1. – 9.

9.564,-

Knižní odměny pro absolventy ZŠ 9. 2.709,-
Sportovní akce ZŠ – odměny (sportovní soutěže, plavecké závody, vybíjená, atletické závody Slavičín…) 1. – 9. 5.703,-
Materiál na šití pro pěvecký sbor při ZŠ 5. – 9. 696,-
Tvoření ŠD, ŠK – stroj na výtvarné techniky pro všechny děti 1. – 9. 7.538,-
Doprava na lyžařský výcvik 5. 15.125,-
Doprava do divadla Zlín 9.

3.819,-

Doprava na ÚP Zlín 9. 3.586,-
Doprava do divadla Zlín

4. -5.

3.340,-
Dětský den – koncert a občerstvení pro 2. stupeň a soutěže, balíčky a občerstvení pro 1. stupeň 1. – 9. 12.806,-
Dopravní hřiště Malenovice 4. 5.452,-
Příspěvek na vstupné – Ukázky výcviku dravců 1. – 9. 8.075,-
Trampolína 1. – 5. 4.019,-
Příspěvek na školní akademii (trička, kostýmy, materiály…) 1. – 9. 5.211,-
Drakiáda – sladké odměny (na věcné odměny se použily ceny zbylé z dětského dne z předchozího roku) 1. – 9. 602,-
PŘÍSPĚVKY SRPŠ NA AKCE ŠKOLY 2017/2018 CELKEM ČINILY   119.945,-
PRŮMĚRNÁ ČÁSTKA PŘÍSPĚVKU NA 1 ŽÁKA   267,-
PŘÍSPĚVEK RODINY (PLATÍ NEJMLADŠÍ DÍTĚ NAVŠTĚVUJÍCÍ ZŠ) ZA 2017/2018 PLATILO JEN 310 DĚTÍ Z CELKOVÉHO POČTU 450   150,- / 46.500,-