Obsah

PODPOŘENÁ AKTIVITA 2018/2019

ROČNÍK

ČÁSTKA

Mikulášský balíček pro všechny děti

1. – 9. ročník

19.700,-

Předplatné časopisu R+R do angličtiny

5., 6., 7. ročník

3.740,-

Předplatné časopisu GATE do angličtiny

7., 8., 9. ročník

3.080,-

Divadelní představení ve Zlíně – vstupné 44 žáků

6. ročník

3.520,-

Divadelní představení ve Zlíně – vstupné 44 žáků

7. ročník

3.520,-

Odměny do soutěží (Recitační, Víc hlav víc ví, Pangea, Klokan, Pythagoriáda, Konverzační, Guess the word, knižní odměny pro absolventy ZŠ, miss a missák školy…)

1. – 9. ročník

10.000,-

 

Sportovní akce ZŠ – odměny (sportovní soutěže, plavecké závody, vybíjená, LV, atletické závody, VSL-kopaná…)

1. – 9. ročník

2.110,-

Dětský den – koncert a občerstvení pro 2. stupeň, soutěže a balíčky a občerstvení pro 1. stupeň

1. – 9. ročník

16.644,-

Divadelní představení ve Zlíně – vstupné 44 žáků

8. ročník

3.520,-

Adaptační program SAVIO – kurzovné 50 žáků

6. ročník

3.000,-

Doprava na lyžařský výcvik

5. ročník

12.100,-

Doprava na ÚP Zlín

9. ročník

3.429,-

Dopravní hřiště Malenovice

4. ročník

5.419,-

Drakiáda – sladké odměny, věcné odměny, občerstvení

1. – 9. ročník

3.870,-

Muzeum J. A. Komenského – vstupné 54 žáků

8. ročník

1.620,-

Soutěž Bludiště – příspěvek na dopravu

8. + 9. ročník

5.263,-

 

 

 

PŘÍSPĚVKY SRPŠ PRO DĚTI NA AKCE ŠKOLY 2018/2019 CELKEM ČINILY

 

100.535,-

PRŮMĚRNÁ ČÁSTKA PŘÍSPĚVKU NA 1 ŽÁKA

 

224,-

PŘÍSPĚVEK RODINY (PLATÍ NEJMLADŠÍ DÍTĚ NAVŠTĚVUJÍCÍ ZŠ) ZA 2018/2019 PLATILO  318 DĚTÍ Z CELKOVÉHO POČTU 449 (131 sourozenců tedy neplatilo příspěvek)

 

250,-

 

 

79.500,- / 177,-

ZŮSTATEK V POKLADNĚ NA DALŠÍ ŠK. ROK

 

cca 40.000,-