Obsah

PODPOŘENÁ AKTIVITA 2022/2023

ROČNÍK

ČÁSTKA

1. Vánoční/mikulášský balíček pro všechny děti (480 ks)

1. – 9. ročník

29.760,-

2. Předplatné časopisu R+R, GATE a PLAY do angličtiny

5. – 9. ročník

8.140,-

3. Experimentárium - doprava

7. + 8. ročník

5.966,-

4. Odměny do soutěží (školní kola soutěží, sportovní soutěže, celoroční odměny v družinách, knihy pro prvňáčky a absolventy…)

1. – 9. ročník

19.300,-

5. Drakiáda

1. – 9. ročník

7.553,-

6. Dopravní hřiště – doprava do Malenovic

1. stupeň

6.977,-

 

7. Lyžařský výcvik - doprava

1. stupeň

8.800,-

8. Hry do tříd na 1. stupni

1. stupeň

9.902,-

9. Karneval ve školní družině

1. stupeň

500,-

10. Hračky do školní družiny

1. stupeň

2.004,-

11. Stavebnice do každé třídy na 1. stupni

1. stupeň

14.500,-

12. Peče celá škola – akce školy + KD

1. + 2. stupeň

3.394,-

13. Dětský den – 3D kino

1. stupeň

25.900,-

14. Dětský den – kurz sebeobrany

2. stupeň

20.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍSPĚVKY SRPŠ PRO DĚTI NA AKCE ŠKOLY ZA ROK 2022/2023 CELKEM ČINILY

 

162.696,-

 

 

 

PŘÍSPĚVKY RODIČŮ (PLATÍ POUZE NEJMLADŠÍ DÍTĚ NAVŠTĚVUJÍCÍ ZŠ - 341 platících dětí á 300,-kč)

 

102.300,-