Obsah

Seznam členů


1. Martinka Ludvík - předseda

2. Šenkeřík Bronislav - místopředseda

3. Cíchová Kateřina - pokladník

4. Strnadová Marie - revizní komise

5. Pinďáková Jana

6. Hořák Libor - fotograf

7. Martinková Markéta

8. Pastierčinová Jana

9. Bařinková Ilona

10. Solařová Eva - revizní komise

11. Šuchmová Bohdana

12. Baksová Hana

13. Žáčková Marta

14. Vítková Jaroslava

15. Růžička Karel

16. Šenkeříková Eva

17. Petrůjová Eva

18. Naňáková Věra

19. Rydval Roman

20. Fojtíková Marie

21. Strnadová Zuzana

22. Cíchová Veronika