Obsah

Seznam členů k 4.10.2022

1. Roman Bařinka - předseda
2. Jana Šuchmová - místopředseda
3. Šárka Tkadlecová - pokladník
4. Roman Rydval
5. Marie Fojtíková
6. Petra Sudická
7. Ilona Bařinková
8. Ludvík Martinka
9. Markéta Martinková
10. Denisa Fojtíková - revizní komise
11. Veronika Jiříčková - revizní komise
12. Jana Macková - revizní komise
13. Kateřina Cíchová
14. Zuzana Strnadová
15. Luděk Strnad
16. Zuzana Moravčíková
17. Vladimíra Holubová Peclová
18. Dáša Ferenčíková
19. Eva Solařová
20. Jana Pinďáková
21. Eva Bartošková