Obsah

Informace k organizaci výuky od 14. 10. 2020

Typ: vzdělávání | ostatní | informace
Vážení rodiče a žáci,
na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření vláda zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání s účinností ode dne 14. 10. 2020 od 0:00 hod. do dne 1. 11. 2020 do 23:59 hod. v základních školách, školních klubech a školní družině. Stejná pravidla platí i pro přípravné třídy.

Z těchto důvodů bude  výuka na 1. a 2. stupni probíhat distanční formou. Distanční výuka je pro žáky povinná.   Informace k této formě vzdělávání dostali žáci od třídních učitelů.

 

Stravování

Na základě metodického doporučení MŠMT mají děti nárok na dotovaný oběd i po dobu vzdělávání distančním způsobem za předpokladu, že provoz školní jídelny není přerušen. Vydávat se bude denně ve školní jídelně, mimo týdne od 26. října do 30. října.

Oběd se bude vydávat v prostorách školní jídelny při dodržení hygienických opatření, žáci vstupují do budovy hlavním vchodem. Jídlo musí strávník sníst na místě, není možné jej odnášet domů v jídlonosiči.

Žák v karanténě má také nárok na dotovaný oběd. Jídlo si může přijít vyzvednout pouze osoba, na kterou se karanténa nevztahuje. Výdej takových obědů bude probíhat jen ve stanovený čas. Osoba, která bude oběd vyzvedávat, vstupuje do jídelny bočním vchodem z ulice Říky a dostane oběd do jednorázových krabiček, zakoupených v ŠJ za cenu 10,- Kč.

11.00 – 11.30          cizí strávníci + osoby od žáků v karanténě

11.45 – 12.30          žáci 1. stupeň + zaměstnanci

12.30 – 13.15          žáci 2. stupeň

Pokud děti nebudou na obědy chodit, nezapomeňte je odhlásit.

 

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Roman Rydval


Vytvořeno: 13. 10. 2020
Poslední aktualizace: 13. 10. 2020 18:10
Autor: Roman Rydval