Obsah

Informace pro rodiče a žáky 9. ročníku

Typ: ostatní
Harmonogram přípravy na přijímací zkoušky, rozdělení žáků do studijních skupin, organizační pokyny.

Rozdělení žáků do studijních skupin:

Rozdělení do skupin

Harmonogram přípravy:

Pro každou studijní skupinu bude příprava probíhat dvakrát týdně čtyři vyučovací hodiny.

Vstup do školy: od 7.45 h

Rozvrh skupin

Umístění skupin:

Učebna 6.C : 2. skupina, 4. skupina

Učebna 9.A: 1. skupina, 3. skupina

 

Organizační pokyny:

Před prvním vstupem do školy odevzdají žáci vyplněný a podepsaný formulář „Čestné prohlášení“. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

V případě absence ve výuce, je nutné žáky omluvit třídnímu učiteli.

 

Pomůcky do výuky:

Jazyk český a literatura

Žáci 9.A si přinesou pracovní sešity.

Žáci 9.B si přinesou všechny materiály, které dostali.

Matematika

Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby, sešit na procvičování učiva a příjímací zkoušky z minulého roku, které měli vypočítat: 1. termín 2019, 2. termín 2019.

Kdo nechodil do Semináře z matematiky, si zadání měl vytisknout z www.cermat.cz.

Marie Fojtíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 7. 5. 2020
Poslední aktualizace: 7. 5. 2020 14:17
Autor: Marie Fojtíková