Obsah

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů pro školní rok 2023/2024

Typ: ostatní
Volitelné předměty jsou zařazeny v 7. – 9. ročníku.

Žák je povinen navštěvovat jeden volitelný předmět v rozsahu 1 hodiny týdně, přihlášky odevzdávají žáci svým třídním učitelům.


Nabídka povinně volitelných předmětů:

1. Praktika z přírodopisu (7. ročník)

2. Sportovní výchova (7.- 8. ročník)

3. Ruský jazyk (7.- 8. ročník)

4. Finanční gramotnost (9. ročník)

5. Praktika z chemie  (8. ročník)

 

Nabídka nepovinných předmětů:


1. Náboženství


Do nepovinného předmětu NÁBOŽENSTVÍ se žáci přihlašují na farním úřadu nebo třídním učitelům.


Klasifikace volitelných a nepovinných předmětů na vysvědčení:
Volitelné předměty
jsou zařazeny na první stranu vysvědčení a započítávají se do průměru, z něhož se určuje prospěch žáka - prospěl(a) s vyznamenáním - prospěl(a) - neprospěl(a).

Nepovinné předměty jsou zařazeny na druhou stranu vysvědčení a do celkového prospěchu se nezapočítávají.
Docházka do nepovinného předmětu, do něhož se žák přihlásil, je pro něj po celý školní rok povinná.

 

Mgr. Roman Rydval

ředitel školy


Vytvořeno: 6. 6. 2023
Poslední aktualizace: 6. 6. 2023 8:14
Autor: Roman Rydval