Obsah

Omezení a organizace výuky od pondělí 12.10. 2020

Typ: vzdělávání | ostatní | informace
Na základě opatření vlády ČR se na následujících 14 dnů mění organizace výuky 2. stupně základních škol, která se dotkne osobní přítomnosti žáků ve škole.

 

Školní klub je pro všechny přihlášené žáky od 12.10. do 23.10. uzavřen.

Školní družina je v provozu.

Týden od 12. 10. – 16. 10. 2020

Prezenční výuka pro žáky 1. stupně+přípravnou třídu. Žáci chodí do školy a vyučují se dle standardního rozvrhu hodin.

Prezenční výuka pro žáky 6. a 8. ročníku. Žáci chodí do školy a vyučují se dle standardního rozvrhu hodin.

Vzdělávání distančním způsobem pro žáky 7. a 9. ročníku. Žáci zůstávají doma, vyučování probíhá dálkovým způsobem.  Žáci jsou povinni se distanční výuky v plné míře účastnit. V případě neúčasti jsou zákonní zástupci povinni řádně omluvit neúčast svého dítěte.

 

Týden od 19. 10. – 23. 10. 2020

Prezenční výuka pro žáky 1. stupně+přípravnou třídu. Žáci chodí do školy a vyučují se dle standardního rozvrhu hodin.

Prezenční výuka pro žáky 7. a 9. ročníku. Žáci chodí do školy a vyučují se dle standardního rozvrhu hodin.

Vzdělávání distančním způsobem pro žáky 6. a 8. ročníku. Žáci zůstávají doma, vyučování probíhá dálkovým způsobem.  Žáci jsou povinni se distanční výuky v plné míře účastnit. V případě neúčasti jsou zákonní zástupci povinni řádně omluvit neúčast svého dítěte.

 

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná, úkoly budou vyučující zasílat přes Edupage nebo emailem v dopoledních hodinách. Žáci mají povinnost se s nimi seznámit a podle pokynů je splnit v daném časovém limitu. Známky získané z této formy výuky jsou stejné váhy jako ty z výuky ve škole. Zadané úkoly budou klasifikovány podle běžné klasifikační stupnice.

Pokud během distanční výuky žák onemocní, omlouvá jej rodič pomocí emailu nebo EduPage třídnímu učiteli. Povinností žáka je, aby si učivo zameškané během nemoci doplnil a doučil se ho.

Na základě metodického doporučení MŠMT mají žáci nárok na dotovaný oběd i po dobu vzdělávání distančním způsobem za předpokladu, že provoz školní jídelny není přerušen. Výdej obědů pro žáky v distanční výuce bude probíhat jen ve stanovený čas od 11:35 do 12:00 hodin, kdy musí opustit školní jídelnu a školu. Žákům a pedagogům v karanténě je vstup do školy a školní jídelny zakázán. Při čekání na oběd jsou strávníci povinni dodržovat všechna platná hygienická a organizační opatření. Rodičům nebude dovoleno vstupovat do budovy školy a odnášet dětem jídlo v jídlonosičích.

Pro cizí strávníky a rodiče žáků v době jejich nemoci stále platí pokyny uvedené zde.

 

Týden od 26. 10. – 30. 10. 2020

Všichni žáci (1. i 2. stupeň+přípravná třída) zůstávají doma. Během celého týdne nebude probíhat prezenční ani distanční vzdělávání.

Od 26. 10. 2020 do 27. 10. se zakazuje osobní přítomnost žáků ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT vydá opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

28. 10. Státní svátek

29. 10. – 30. 10. Podzimní prázdniny

 

V průběhu následujících dvou týdnů budou žákům předány přihlašovací údaje do programu Office 365. Využití tohoto balíku programů by mělo zajistit, že žáci otevřou všechny zaslané dokumenty (Word, Excel, PowerPoint, atd.).  Součástí balíčku je i program MS Teams, který umožní žákům komunikovat v reálném čase se svými učiteli, především v hodinách cizích jazyků.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Roman Rydval


Vytvořeno: 10. 10. 2020
Poslední aktualizace: 19. 10. 2020 08:48
Autor: Roman Rydval