Obsah

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Typ: vzdělávání | školní jídelna | školní družina a klub | informace
Na základě opatření MŠMT, MZ a vlády ČR je od pondělí 4.1.2021 umožněna prezenční výuka pouze žákům přípravné třídy, 1. a 2. ročníku. Žáci 3.-9. ročníku přecházejí opět na distanční způsob výuky.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.  Příchod žáků ke školní budově organizujte v čase 7:35 až 7:55. Po desinfekci rukou ve vstupním atriu žáci odchází do šaten a poté ihned do tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Roušku si mohou sundat při jídle (svačina, oběd). Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Výuka náboženství bude  probíhat distančním způsobem.

Online výuka 1. stupeň - 4.1. - 8.1.2021

Online výuka 2. stupeň - 4.1. -8. 1.2021

 

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Školní družina bude fungovat. Ranní družina bude od 6:30 do 7:45. Odpolední družina je do 15:30 hodin.

Rozdělení oddělení školní družiny 

Přípravná třída - Sudická P. - děti budou v místnosti školního klubu (ranní družina je v PT)

1. A - ŠD4 - Bačová H.

1. B - ŠD3 - Černíčková A.

2. A - ŠD5 - Lysáková J.

2. B - ŠD1 - Dorňáková K.

2. C - ŠD2 - Pastierčinová L.

 

Provoz školní jídelny

11.00 – 11.30

výdej pro žáky na distanční výuce, cizí strávníky a osoby jejichž dítě (žák školy) je v karanténě do jídlonosičů

11.45 – 13.30

výdej pro žáky v prezenční výuce

13.30 – 14.00

výdej pro žáky na distanční výuce (do jídlonosičů)

 

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),

• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,

• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd

 

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žák v karanténě má také nárok na dotovaný oběd. Jídlo si může přijít vyzvednout pouze osoba, na kterou se karanténa nevztahuje. Výdej takových obědů bude probíhat jen ve stanovený čas. Osoba, která bude oběd vyzvedávat, vstupuje do jídelny bočním vchodem z ulice Říky a dostane oběd do jídlonosiče.

Žáci i zaměstnanci školy a cizí strávníci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. 

 

Vstup do školní jídelny pro žáky na distanční výuce, rodiče a cizí strávníky (platby, objednávky, obědy) je umožněn pouze ze dvora základní školy (z ulice Říky, od „řadovek“).

Žádáme všechny, aby při vstupu do jídelny použili dezinfekci a dodržovali aktuálně platná základní hygienická opatření.

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

 


Přílohy

Vytvořeno: 28. 12. 2020
Poslední aktualizace: 2. 1. 2021 15:36
Autor: Roman Rydval