Obsah

Organizace školního roku


Organizace školního roku 2022/2023


Zahájení školního roku:

čtvrtek 1. září 2022

 

Pedagogické rady:

10. 11. 2022 (čtvrtek), 24. 1. 2022 (úterý),  20.4.2023 (čtvrtek),  26.6.2023 (pondělí)

 

Třídní schůzky s žáky a rodiči - konzultační dny o prospěchu a chování žáků - vždy v úterý:

15. 11. 2022 - 14:30-14:45 h  tř. schůzky, 14:45-17:30 h prospěch a chování

25. 4. 2023 - konzultační den o prospěchu a chování, 14:30 - 17:30 h  

 

Konzultační dny (hodiny) pedagogických pracovníků:

stanoví individuálně vyučující, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

Konzultační dny (hodiny) výchovného poradce:

Mgr. Rudolf Ritter (II. st.): středa 8-10 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

Konzultační dny (hodiny) pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Mgr. Zuzana Šatková (I. st.): pondělí 14-15 hodin, v jiný čas po předchozí telefonické domluvě

 

Informace výchovného poradce rodičům k přijímacímu řízení na SŠ: 

7. 12. 2022 (st)

Den otevřených dveří pro budoucí žáky 1. ročníku před zápisem:

1. 3. 2023 (středa)

Zápis do 1. třídy ZŠ Brumov-Bylnice:

12. 4. 2023  - informace o způsobu zápisu budou zveřejněny do konce února

 

Přijímací zkoušky na SŠ:

13.-14.4.2023 (PZ na všech SŠ bez talent. zkoušky, pro čtyřleté obory vzdělávání)

3. - 15. 1. 2023 (talentové zkoušky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou)

15. - 31. 1. 2023 (talentové zkoušky na konzervatořích)

Termín odevzdání přihlášek do oborů s talent. zkouškou (zodpovídají rodiče):

30. 11. 2022

Termín odevzdání přihlášek žáka řediteli SŠ (zodpovídají rodiče):

1. 3. 2023

Volitelné a nepovinné předměty - zařazování žáků pro příští školní rok:

červen 2023

Lyžařský výcvikový kurz žáků 5. ročníku:

termín podle aktuálních sněhových podmínek Újezd u Valašských Klobouk - Mgr.  J. Trčka

Sportovně - turistický kurz žáků 7. ročníku:

červen 2023, J. Svitálek

Fotografování tříd:

květen 2023, Mgr. M. Fojtíková

Školní ples:

3.2.2023, ve spolupráci se SRPŠ

 

Vysvědčení:

  • 31. ledna 2023  (úterý)  -   I. pololetí
  • 30. června 2023 (pátek)   -  II. pololetí

Prázdniny:

  • podzimní: 26. a 27. října 2022 (středa a čtvrtek)
  • vánoční : 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 (pátek-pondělí)
  • pololetní: 3. února 2023 (pátek)
  • jarní: 13. 2. - 19. 2. 2023 (platí pro Zlínský kraj)
  • velikonoční: 6. dubna 2023 (čtvrtek)
  • hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2023 (sobota - čtvrtek)

Volné dny:

28. 9. 2022 (st),  28. 10. 2022 (pá), 17.11.2022 (čt),  7.4.2023 (pá), 10. 4. 2023 (po), 1. 5. 2023 (po), 8. 5. 2023 (po)