Obsah

Vážení rodiče a přátelé školy,

rádi bychom touto cestou oslovili potencionální sponzory, kteří by jakoukoli formou podpořili činnost naší školy. Může se jednat o pomoc materiální, finanční (na nákup nábytku, vybavení a dekoraci školy, hraček do školní družiny apod.) či pomoc z oblasti služeb. Vítáme každý Váš nápad, neváhejte nás kontaktovat. Velmi si vážíme každé podpory, která je nám poskytnuta.

Jako poděkování můžeme nabídnout zveřejnění sponzora na našich internetových stránkách, případně na nástěnce ve vchodové hale školy.

 

Darovací smlouva ke stažení: Smlouva o sponzorském daru-UP, školní akce (27.5 kB)

 

Jaké jsou podmínky pro odečtení daru od daňového základu? (358.09 kB)

 

Je možné poskytnout dar pro konkrétní účel?

Ano. Se školou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu, která Vám slouží jako doklad, který je třeba k odečtu z daní.  Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, škola se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy.  

Jak je to s poskytnutím věcných darů?

Věcné dary škole věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení školy musí být schváleno atesty.

 

Děkujeme za projevenou podporu!

 

Ve školním roce 2023/24 děkujeme našim sponzorům:

Pan Břetislav Sopek - sololitové destičky na výrobu vánočních obrázků

Pan Radim Bělaška - dřevěné kruhy na výrobu vánočních svícnů

Firma Květiny Chlupáčková - výroba adventních věnečků pro třídu 2. B - 3.129,- Kč

 

Ve školním roce 2022/23 děkujeme našim sponzorům:

Pan Tomáš Lysák - Stavebnice do každé třídy (projekt) - 5.000,- Kč

Paní Pavla Miklasová - Stavebnice do každé třídy (projekt) - 3.000,- Kč

Paní Žaneta Hrnčíříková - školní výlet 4. C - 2.000,- Kč

Firma DASKO s.r.o. - Stavebnice do každé třídy (projekt) - 5.000,- Kč

Pan Jiří Marek - Stavebnice do každé třídy (projekt) - 1.000,- Kč

Paní Pavlína Pospíšilová - Stavebnice do každé třídy (projekt) - 500,- Kč

Pan Zdeněk Strnka - Stavebnice do každé třídy (projekt) - 1.000,- Kč

Paní Marie Hošková - Stavebnice do každé třídy (projekt) - 1.000,- Kč

Paní Marie Fojtíková - Stavebnice do každé třídy (projekt) - 300,- Kč

Manželé Tkadlecovi - jarní osení na velikonoční dekorace

Pan Břetislav Sopek - sololitové destičky na výrobu vánočních obrázků