Obsah

Základní informace

Přihláška do ŠD/ŠK pro školní rok 2022/2023    zde.

Kritéria přijetí do ŠD zde.
 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2022 / 2023

Putování s Machem a Šebestovou

 

Mach a Šebestová se dostávají do neobyčejných situací díky daru v podobě kouzelného utrženého sluchátka. To dostali za odměnu od starého pána, protože mu děti pomohly. Sluchátko plní jejich přání, a tím se dostávají na rozličná místa a do různých dobrodružných i komických situací.

Určitě si to s nimi užijeme celý rok.

 

ZÁŘÍ

Představujeme si Macha a Šebestovou

Děti zdokonalují vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti.

Aktivity:

• seznámení s řádem, režimem a prostory ŠD a s ostatními dětmi

• seznamovací a sebepoznávací hry

• rozloučení s prázdninami – výtvarná činnost

• pohybové hry, venkovní aktivity

• beseda „Požírači času“ – čím marníme čas

• úvod do celoroční hry – výroba telefonního sluchátka

 

ŘÍJEN

S Machem a Šebestovou do přírody

Děti rozvíjí tvořivé myšlení, prohlubují svůj vztah k přírodě, zdokonalují své pohybové  dovednosti a jemnou motoriku.

Aktivity:

• Jak chutná podzim? – ochutnávka ovoce a zeleniny, jejich význam a prospěšnost

• soutěž o nejdelší dračí ocas z listí

• výroba podzimních dekorací

• pohybové hry, venkovní aktivity

• okrasné dýně – využití fantazie

• práce s přírodninami

• přírodovědné hádanky a kvízy

 

LISTOPAD

Listopadová dobrodružství s Machem a Šebestovou

 

Děti navázují pevné přátelské vztahy, osvojují si vzájemnou toleranci a spolupráci.

Aktivity:

• svátek sv. Martina – význam, legenda, výtvarné ztvárnění

• Svatomartinské pečení rohlíků ( akce ve školní jídelně)

• beseda o životě naší rodiny, trávení volného času

• stavba našeho domu ze stavebnice

 

PROSINEC

S Machem a Šebestovou myslíme na druhé

 

Děti si osvojí nové poznatky, rozvinou své estetické cítění, pohybové dovednosti, seznámují se s účelným trávením volného času a významem relaxace.

Aktivity:

• výroba adventního kalendáře, dárků a přání k Vánocům

• sv. Barbora, sv. Lucie, Mikuláš – legendy a tradice

• zpívání vánočních koled

• beseda o vánočních zvycích v našich rodinách

• vánoční posezení u stromečku

 

LEDEN

S Machem a Šebestovou navštěvujeme dobu ledovou

 

Děti zdokonalují vyjádření svých pocitů, dojmů a prožitků.

Aktivity:

• Tři králové – legenda, tradice

• povídání o splněných přáních

• výroba vlastního kalendáře – každý den má někdo svátek

• stavíme sněhuláky a jiné výtvory ze sněhu

• „Cesta do pravěku“ – rozlišování mezi pravdou a fantazií

• kresba prehistorického zvířete podle své fantazie

• seznámení se s pověstmi našeho regionu a hledání historicky významných míst

• beseda o historii města, hradu s kastelánem

 

ÚNOR

Radujeme se s Machem a Šebestovou

Děti se naučí vzájemnému porozumění a ohleduplnosti, rozhodování o sobě a svých činnostech. Osvojí si zásady slušného chování.

Aktivity:

• Masopust – význam, tradice – karnevalové rejdění

• výroba obličejových masek

• klíčení semínek – fazole, hrách, čočka, pecky mandarinek a pomerančů

 

BŘEZEN

Objevujeme svět pohádek s Machem a Šebestovou

 

Děti se naučí vzájemné toleranci a ohleduplnosti k druhým, rozšíří si svou   slovní zásobu, znalosti o dětské literatuře.

Aktivity:

• čtení s rodiči a prarodiči

• vlastní návrh na obal knihy

• vyprávění pohádek a příběhů ze života a jejich dramatizace

• výtvarné ztvárnění pohádek

• četba ukázek z jednotlivých knih

• povídání o lidových tradicích a zvycích

• kreslíme první jarní květiny

 

DUBEN  

S Machem a Šebestovou chceme mít čistou Zemi

 

Děti dovedou vnímat krásy přírody, rozvíjí své ekologické cítění, dovedou pojmenovat známé rostliny a živočichy.

Aktivity:

• seznámení se s důležitými telefonními čísly

• nácvik telefonátů na tato čísla ve dvojicích

• beseda o práci policie

• Velikonoce – zvyky, velikonoční tvoření

• povídání o třídění odpadu

• zapojení se do úklidu školních prostor

 

KVĚTEN

S Machem a Šebestovou pečujeme o své zdraví

 

Děti si vytváří pozitivní city v chování a jednání a při udržování pořádku a čistoty.

Aktivity:

• téma: Co pro mě znamená maminka?

• Den matek – výroba drobných dárků pro radost

• jednoduchá básnička nebo přání pro maminku + obrázek

• základní znalosti a orientace v silničním provozu, soutěže na dopravním dvoře

• pohybové hry, aktivity venku

 

ČERVEN

Společně se těšíme na prázdniny

 

Děti se učí dodržovat pravidla, získávat praktické zkušenosti.

Aktivity:

• malování na chodník

• dětský den – soutěže na školním dvoře

• povídání o našich plánech na prázdniny a o bezpečnosti o prázdninách

• ukončení a vyhodnocení celoroční hry, rozloučení se se školním rokem

• pohybové hry, venkovní aktivitySrdečně se na Vás těší paní vychovatelky.


1.ODDĚLENÍ - Mgr. Kateřina Dorňáková, 577 057 225

PO - 15.00 - 16.00  -  Pohybové hry        

 

2.ODDĚLENÍ - Adéla Ritterová, 577 057 226

 

3. ODDĚLENÍ - Andrea Černíčková, 577 057 227

ST – 15.00 - 16.00 – Sluníčko - dramatický kroužek ( dramatizace jednoduchých pohádek a  příběhů, možnost vystoupení)                                                                

 

4.ODDĚLENÍ - Hana Bačová, 577 057 228

ČT - 15.00 - 16.00 - Čtyřlístek (od 2. třídy) - (šití, vyšívání, háčkování, pletení, výroba dárků a překvapení) 

                                                                

5.ODDĚLENÍ - Bc Jana Lysáková, 577 057 209

 

     

ŠKOLNÍ KLUB – vedoucí vychovatelka Petra Sudická, 577 057 229

PO - 14.30 – 16.00 - Taneční dílna                                

ÚT - 14.30 – 16.00 - Atletická dílna                             

ST - 14.30 – 16.00 - Sportovní dílna                                    

ČT - 14.30 - 16.45 -  Plavecká dílna                               

PÁ - 14.30 – 16.00 - Výtvarná dílna

 

 

ŠKOLNÍ KLUB

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU 2022 / 2023

 

CESTA ZA POZNÁNÍM

Učit se a být kamarády, mít se spolu vždy jen rádi.

Poznání se nebojíme, SPOLEČNĚ se všechno dovíme.

 

Činnost školního klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu se uskutečňuje formou příležitostné, výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické činnosti. Také uskutečňuje zájmové dílny a nabídky spontánní činnosti.

Cíle školního klubu

•podporovat žáky v přátelské a radostné atmosféře

•rozvíjet osobnost žáka

•učit žáky komunikovat, spolupracovat a vzájemně respektovat

•upevnění znalostí a rozvíjení dovedností žáků získaných v průběhu vyučování

•přizpůsobit činnost věku žáků, jejich potřebám, zájmům i počasí

•dát prostor pro rozvoj talentu a nadání každého žáka

•vést žáky ke smysluplnému využití volného času

 •poskytnout žákům bezpečný prostor spontánních činností i kroužků

•vést žáky ke zvýšenému zájmu o svoji školu, estetiku prostředí, aktivity školy

•podporovat žáky k dobrovolnému nasazení se pro společné dobro

•rozvíjet spolupráci mezi kroužky, jejich vedoucími, pedagogy, rodiči i veřejností