Obsah

Základní informace

Přihláška do ŠD/ŠK pro školní rok 2023/2024 zde.

Kritéria přijetí do ŠD zde.


 

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023 / 2024

„Cesta za pokladem“

 

Výcvik pirátů:

Než vyplujeme za pokladem, čeká nás spousta práce – posádka se musí navzájem seznámit, musí se seznámit s pravidly plavby (pirátcká přísaha), obeznámit se se svojí lodí (družinkou), také vymyslet název lodi, svůj pokřik     a svoji vlajku. Za svědomité plnění povinností, za dodržování pravidel palubního řádu, za aktivitu při získávání nových znalostí a dovedností,              za ochotu pomáhat a spolupracovat bude kapitán – vychovatelka - udělovat body do celoroční hry. Získané body za jednotlivé činnosti budou dokumentovány v lodním deníku.

„Hurá, děti, je to tady!

Poletíme za poklady!

Cesty, té se nebojíme,

v každé zkoušce obstojíme!“

 

 

ZÁŘÍ:  „Výcvik pirátů – příprava na pevnině“

Seznamovací hry, upevňování vztahů mezi spolužáky

Vytváření pravidel pro ŠD

Poznávání okolí školy, turistické vycházky, bezpečnost na cestách

Hry na školní zahradě a sportovišti – výcvik posádky

 

Celodružinová akce: Koloběžkový závod

 

ŘÍJEN:  Vyplouváme – „VĚTRNÝ A BAREVNÝ OSTROV“

Hry na školní zahradě, v přírodě, tělocvičně

Vycházky přírodovědné , pozorujeme změny v přírodě

Čas Pána Větrů - zhotovení různých vrtulek, draků…..

Den stromu

 

Celodružinová akce: Dýňový piráti – podzimní výstavka

 

 

LISTOPAD :  „STRAŠIDELNÝ OSTROV“

Zvířátka se ukládají k zimnímu spánku – pomoc zvířátkům v zimě

Vyprávění dětí o zvířátkách, která mají doma, nebo která by si přály

Plyšoví mazlíčci – děti si přinesou nejoblíbenější plyšovou hračku, soutěž o největšího, nejmenšího, nejmilejšího plyšáka

 

Celodružinová akce:  Pirátské soutěže

 

 

PROSINEC :  „VÁNOČNÍ OSTROV“

Advent a lidové zvyky

Vyrábíme výrobky s vánočními náměty, kalendář, dárky, přáníčka

Vytváříme vánoční výzdobu, společně zdobíme stromeček

Hry v místnosti, Čertovské rejdění – soutěže, hry, tanec

Těšíme se na Vánoce - vánoční nadílka v ŠD

 

Celodružinová akce: Posezení u vánočního stromečku a „Živý betlém“

 

 

LEDEN:  „LEDOVÝ OSTROV“

Poznávání krás naší přírody v zimních měsících

Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou

Zimní sporty – bruslení, bobování, hry na sněhu /bezpečnost/

Pokusy s ledem /vodou/

Hádání, hlavy lámání

 

Celodružinová akce: „ Sněhové čarování „ – sněhové stavby

 

 

ÚNOR:  „TANČÍCÍ OSTROV“

Stolní hry, stavebnice, pohybové hry, hry na sněhu

Orientace v čase, co všechno se dá změřit

Cestujeme na tančící ostrov?????

Příprava na dětský ples, karneval

 

Celodružinová akce: Pirátský karneval

 

 

BŘEZEN:  „POHÁDKOVÝ OSTROV“

Moje nejoblíbenější kniha pohádek, návštěva knihovny

Vyprávíme a hrajeme si s pohádkami, výroba pohádkových postav, poslech písniček z pohádek

Den vody – pokusy – voda v přírodě

Pozorování změn v přírodě – pobyt venku

 

Celodružinová akce: “Z pohádky do pohádky“

 

DUBEN:  „ VELIKONOČNÍ OSTROV“

Slunce, hvězdy, souhvězdí co mi asi prozradí – spol. a pohybové hry

Velikonoční obyčeje a zvyky, velikonoční dílny - výrobky s velikonočními náměty, zvyky, výzdoba herny

 

Celodružinová akce: Den země – úklid školního dvora spojený se  soutěžemi     na stanovištích

 

KVĚTEN :   „OSTROV POKLADŮ“

Den rodiny, moje maminka – výroba dárků a přání

Výlety do okolí, hry na zahradě, v přírodě - Honba za pokladem

Určování květin v okolí školy, údržba „Živé zahrady“

Rozkvetlá louka- výtvarné zpracování – netradiční techniky

 

Celodružinová akce: Pirátské pexeso

 

ČERVEN:  „OSTROV PRÁZDNINOVÝ“

Den dětí - zábavné odpoledne plné her a zábavy

Hry s vodní tématikou, soutěž zdatnosti

Vyhodnocení celoroční družinové hry

Povídáme si o nebezpečích a nástrahách kolem nás, učíme se poskytnout první pomoc

 

Celodružinová akce: Hledání pirátského pokladu

 Srdečně se na Vás těší paní vychovatelky.

 


1.ODDĚLENÍ - Mgr. Kateřina Dorňáková, 577 057 225

2.ODDĚLENÍ - Adéla Ritterová, 577 057 226

3. ODDĚLENÍ - Andrea Černíčková, 577 057 227                                               

4.ODDĚLENÍ - Hana Bačová, 577 057 228                             

5.ODDĚLENÍ - Bc Jana Lysáková, 577 057 209

6. ODDĚLENÍ - Mgr. Petra Novosádová


 

 

 

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU 2023 / 2024

                                                CESTA KOLEM SVĚTA ZA 10 MĚSÍCŮ

 

Cesta kolem světa - máte chuť poznat celý svět. Lákají Vás všechna rozmanitá místa, která skýtá naše Země, tak právě pro Vás je připravena cesta kolem světa, během které navštívíte místa, o     kterých jste kdy snili. Procestujete čtyři kontinenty, poznáte ruch velkoměst a klid přírodních krás. Setkáte se s civilizacemi moderními stejně jako se společnostmi, které zůstaly neovlivněny vývojem lidstva. Budete mít zážitky ze všech koutů světa.

 

Září – Dobrodružství začíná v EVROPĚ

 • Seznámení s kontinentem EVROPA
 • Komunikativní kruh o cestování během prázdnin
 • Sousedící státy s ČR
 • Práce se šablonou – mapy ČR
 • Cestování v čase
 • Jak smysluplně využít volný čas
 • Hlasujeme pro nejoblíbenější evropské jídlo
 • Jídelníček v Evropě
 • Založení družinového cestovního pasu

 

Akce - Klub..  továrnou na čokoládu / výroba pralinek/

   -  Sportovní, světové disciplíny - Francie- žabáci, Švýcarsko- hod na přesnost,           Austrálie – klokaní skoky s batohem na hrudi.. 

 • Významné dny: 
 • 13.9. Mezinárodní den čokolády
 • 22.9. Den bez aut
 • 29.9. Světový den srdcí /Praha srdcem Evropa/ 

 

 

Říjen  –  Dračí podzim v ASII

 • Seznámení s kontinentem ASIE
 • Vypravování o asijském svátku ,,Svátek středu podzimu“
 • Tvorba z přírodnin – čínský drak, dračí oheň, obrazce aj..
 • Práce s papírem výroba čínského lampionu
 • Čínské hůlky nejen v kuchyni
 • Čínská kuchyně – rýže a zas rýže…
 • Rýžová mozaika
 • Origami – skládání čínského hrnečku k pití čínského čaje…
 • Vypravování o strašidlech a jejich ilustrace a ztvárnění
 • Nejmilejší a nejhrozivější strašidlo
 • Strašidelné knihy -  beseda a četba
 • Sklenicové mumie tvoření s dětmi
 • Strašidelné dýně
 • Mezinárodní den zvířat /4.10/
 • Naslouchá vyprávění o lesní zvěři, ví jak se správně chovat v lese
 • Sběr potravy pro lesní zvěř
 • Poznává stopy lesní zvěře
 • Kresba lesní zvěře
 • Den úsměvu /5.10/ smích je nejlepší lékař , vtipy , smajlíci
 • Tvorba kaštanového hada
 • Pomáhá chránit životní prostředí 

Akce: ,,KOZA DOMÁCÍ DO ŠKOLY“

 • Významné dny:
 • 4.10.  Mezinárodní den zvířat 
  5.10.  Mezinárodní den úsměvu
 • 20.10. Mezinárodní den stromů

 

 

Listopad – Světýlka nad latinskou AMERIKOU        

 • Seznámení s kontinentem Latinskou Amerikou
 • Mexiko
 • Výroba sombrera
 • Poslech a zpěv písně všichni už jsou v Mexiku /Michal Tučný/
 • Mexické fazole – lepená koláž
 • Mexická kuchyně ve ŠJ – fazolový guláš
 • Brazílie – kávová velmoc
 • Tvoření z kávových zrn – kytička
 • Sušenkové odpoledne v ŠD s Kávenkami a meltou, cukrovou homolí
 • Tvoříme z přírodních materiálů / vytváříme skřítky z přírodnin/
 • Ve které písničce z dětského filmu se zpívá o skřítcích
 • Argentina- země stříbra a fotbalu
 • Bermudský trojúhelník – záhadné řešení kvízů a hádanek
 • Trojúhelníkové kresby 

Akce :  Cesta za světýlky – o malé cestovatelce PIPI DLOUHÉ PUNČOŠE v prostorách školy 

 • Významné dny: 
  2.11. památka zesnulých (Dušičky)
 • 11.11. svátek Sv. Martina 

 

 

Prosinec – Dobývání  SEVERNÍHO PÓLU

 • Seznámení s kontinentem Severní pól – ledové kry
 • Nejvýznamnější .dobyvatelé severního pólu
 • Polární záře /obr. voda a sůl/
 • Zimní slunovrat – nejkratší den v roce
 • Mushing – psí spřežení a sáně
 • Zimní výzdoba třídy a chodeb
 • Mikulášská nadílka
 • Výroba čertů, andělů a Mikulášů /různé techniky/
 • Píšeme dopis Ježíškovi , naše tajná přání
 • Zdobíme stromeček
 • vánoční song  Ježíšek
 • Výzdoba družinové třídy
 • Vánoční zvyky a historie, koledy u nás a ve světě
 • Vánoční výtvarné tvoření dárečků pro své blízké
 • Výroba vánočních přání a ozdob
 • Vánoční besídka – zábavné odpoledne s překvapeníčkem
 • Pohádkový čas na obrazovce TV
 • Soutěž o nejhezčí českou vánoční pohádku a světovou

 Akce: Vánoční pohádkový čas

 • Zimní sporty/ druhy a hlavně bezpečnost při nich/
 • Významné dny: 
 • 4.12. sv. Svaté Barbory
  5.12. Mikuláš a čert
  24.12. Štědrý den
 • 31.12. Silvestr

 

 

Leden  -  Tulení s tuleni na ANTARKTIDĚ

 • Seznámení s kontinentem Antarktida - Tulení s tuleni
 • Rozdíl mezi Antarktidou a Arktidou
 • Ledovce a ledoborci
 • Pokusy s ledem
 • Tři králové /(příběh, zvyky, tradice/
 • Práce se šablonou lední medvěd, sob, tuleň
 • Jak pomáhat zvířátkům přežít zimu
 • Jak vzniká vlastně led???
 • Lednové výtvarné tvoření - Výroba koruny Tří králů

Akce:  Bobování, koulování, sněhové radovánky na kopci  

 • Významné dny:
 • 1.1. - Nový rok
 • 6.1  - Tři králové
 • 31.1. Pololetní vysvědčení - sebehodnocení

 

 

Únor – Karneval nejen v JIŽNÍ AMERICE

 • Seznámení s kontinentem Jižní Amerika
 • ,Kontinent s vůní kávy“
 • Karneval nejen v Riu de Janeru
 • Únorové tvoření- masopustní masky
 • Soutěž o nejhezčí pohádkovou masku
 • Zvířata v masopustním průvodu – význam
 • Soutěž rozpoznat písničku dle melodie
 • Krmení ptáčků, výroba krmítek
 • Zimní radovánky dle počasí
 • Poznávání stop zvěře ve sněhu
 • Oslavování Dne luštěnin
 • Svátek sv. Valentýna
 • Mezinárodní den mateřského jazyka
 • Jazykolamy
 • Pravidelná četba v jednotlivých odděleních
 • Výtvarné dílny a navštívení knihovny

Akce: Masopustní karneval a rej masek

Významné dny:

 • 10.2. Světový den luštěnin
 • 14.2. Svatý Valentýn
 • 21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka a nářečí

 


Březen – Indiánská cesta SEVERNÍ AMERIKOU

 • Seznámení s kontinentem Severní Amerika
 • ,,Indiáni
 • Indiánská čelenka a amulety
 • Indiánek sladké mlsání
 • Vinnetu
 • Den mozku – řešení hlavolamů
 • MDŽ dárečky a přáníčka
 • Jaro je tu….
 • Příprava na velikonoce
 • Knihy o indiánech
 • Jarní hrátky venku
 • Jarní tvoření 

Akce : Indiánské malování na obličej 

 • Významný den :
 • 8.3. MDŽ
 • 11.3. Den mozku
 • 21.3. Světový den poezie

 

 

Duben -  Tanečními kroky po AFRICE

 • Seznámení s kontinentem ,,Afrika v tónech bubnů“
 • Velikonoční ostrovy
 • Velikonoční zvyky, tradice, koledy ve světě a u nás
 • Velikonoční tvoření
 • Oseníčko, osení...
 • Poslech a zpěv písně ,,Jedeme do Afriky, jedeme do Zimbabwe…
 • Pouště a písek
 • Pyramidy
 • Ochrana naší planety – Den Země 

Akce: Tóny afrických bubnů

 • Významné dny:
 • 11.4. Modré pondělí, 12.4. Žluté úterý, 13.4. Škaredá středa, 14.4. Zelený čtvrtek, 15.4. Velký pátek 16.4. Bílá sobota , 17.4. Velikonoční neděle, 18.4. Velikonoční pondělí
 • 16.4. Světový den hlasu
 • 22.4. Den Země
 • 23.4. Den knihy
 • 28.4. Světový  den bezpečnosti
 • 29.4. Mezinárodní den tance 

 

 

 Květen – Na skok do AUSTRÁLIE

 • Seznámení s kontinentem Austrálie
 • ,,Návštěva u protinožců
 • Skoky s batohem na hrudi – klokan
 • Poslech a zpěv písně ze seriálu Skippy
 • Protinožci – chůze pro rukou – soutěž
 • Výroba dárků pro maminky
 • Květnové výtvarné tvoření – květen lásky čas
 • Společný poslech a zpěv písně - Když se zamiluje kůň / Zdeněk Uhlíř a Jan Svěrák/
 • Pravidelná četba v jednotlivých oddělení
 • Hry u nás a ve světě
 • Rodinné album – rodokmen

Akce: Piknikové odpoledne- jíme zdravě, jarní piknik , papoušci do školy, výlet za klokany

 • Významné dny: 
   
 • 3.5. Den Slunce
 • 14.5. Den matek
 • 15.5. Den rodiny
 • 20.5. Den včel
 • 28.5. Světový den her 

 

 

Červen – Tajemná vodní říše OCEÁNIE

 • Voda – základ života
 • Pokusy voda x led
 • Výroba zmrzliny
 • Malování ,,vodovkami“ vodní svět
 • Vymalovávání vodových omalovánek
 • Objasnění pojmu Tsunami
 • Chytání rybiček a medúz – soutěž
 • Vodní soutěže
 • Malování na chodník vodní pistolí
 • Vodní meloun a vodové mražené osvěžení
 • Vyrábíme dárečky pro naše tatínky, dědečky a strýce…
 • Letní sporty a pohyb v přírodě 

Akce: Vodní  olympiáda

 • Významné dny:
 • Den dětí 1.6.
 • 5.6. Světový den životního prostředí
 • 8.6. Světový den oceánů
 • 15.6. Světový den větru
 • 18.6. Den otců

 

     

ŠKOLNÍ KLUB – vedoucí vychovatelka Petra Sudická, 577 057 229