Obsah

Zápis dětí k povinné školní docházce 2024/2025

Typ: ostatní
Informace k zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025.

Zápis dětí do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025 proběhne ve středu 3. dubna 2024 od 13.00 do 17.00 hodin ve třídách 1. stupně v přízemí školy. 

Náhradní termín je 10. dubna 2024 od 13.00 do 16.00 hodin po domluvě s Mgr. Hanou Kulíškovou.

Zápis k povinné školní docházce se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce při zápisu předloží: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci svůj cestovní pas. 

Dokumenty k zápisu:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání      Kritéria přijetí     Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků 

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně jeho zákonný zástupce v době zápisu od 1.4. do 30.4.2024, odloží mu ředitel  základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitel rozhodne na základě žádosti zákonného zástupce, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Vzhledem k velké vytíženosti poraden doporučujeme se objednat již nyní.

Dokumenty k odkladu školní docházky:

Žádost o odklad školní docházky       Doporučení odb. lékaře/klin. psychologa      Adresy školských poradenských zařízení 

 

Každá žádost dítěte obdrží u zápisu registrační číslo (kód). Pod tímto číslem (kódem) získá zákonný zástupce informaci o přijetí dítěte, která bude zveřejněna na webových stránkách školy a u hlavního vchodu do školy.

 

Zápis pětiletých dětí

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost zákonných zástupců přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2024 do 30. června 2025. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Dítě narozené po 30.6. nelze do školy přijmout.

 

Přípravná třída

V případě, že budou rodiče žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, mají možnost přihlásit jej do přípravné třídy v naší škole, která bude otevřena v případě minimálního počtu deseti přihlášených dětí.

 

Přemýšlíte, zda je vaše dítě zralé k zahájení školní docházky? Věnujte prosím pozornost tomu, co by mělo znát a umět  šestileté dítě:

  • zvládnout sebeobsluhu (oblékání, zapínání, zavazování tkaniček, používání příboru),
  • znát zásady osobní hygieny (smrkání do kapesníku, mytí rukou, sebeobsluha na WC),
  • znát zásady slušného chování (pozdrav, prosba, poděkování),
  • umět se 10  minut soustředit na zadanou práci  nebo činnost,
  • zvládat jednoduché domácí práce, které mu rodiče svěří,
  • umět spolupracovat s ostatními žáky,
  • umět správně vyslovovat všechny hlásky, umět formulovat své požadavky, mít dostatečnou slovní zásobu,
  • znát barvy, prostorové vztahy (vpravo, vlevo, nahoře, dole…),
  • umět správně držet tužku, nůžky,
  • šestileté dítě má mít dostatečně rozvinutou hrubou i jemnou motoriku (obratnost v pohybu, zručnost), zárukou je dostatek pohybu dítěte, manipulace s drobnými předměty, stříhání, skládání apod.

Šestileté dítě má vědět, že si jeho rodiče najdou čas, aby si společně povídali, poslouchali pohádky, odpovídali na otázky, společně se radovali a společně zmírňovali dětská trápení. Rodiče mají své dítě učit zodpovědnosti, pracovitosti, ohleduplnosti.

Šestileté dítě nemá mít ve svém běžném každodenním slovníku vulgární výrazy a nemá řešit nenadálé situace agresivitou.

Není důležité, aby dítě před nástupem do školy umělo číst a počítat, ale aby umělo naslouchat a pozorovat, to znamená, aby umělo vnímat.

 

Budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přeji hodně úspěchů a radosti.

 

 Mgr. Roman Rydval

 ředitel ZŠ Brumov-Bylnice


Přílohy

Vytvořeno: 27. 2. 2024
Poslední aktualizace: 28. 2. 2024 16:13
Autor: Roman Rydval